Μία μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα και τον ελληνισμό!!!!!