Το τελευταίο άρθρο της Μαρίας Σίδερη: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ, με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και φιλοσοφική επάρκεια, ερχεται να συμπληρώσει αρμονικά προηγούμενο άρθρο της με τίτλο: ΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ- ΛΟΓΟΙ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΙ. Είναι μια απάντηση σε όσους βυσσοδομούν κατά της Ελλάδος, εντός και εκτός συνόρων, έχοντας σαν πρώτο στόχο την Ελληνική Γλώσσα. Δυστυχώς όλοι αυτοί ποτέ δεν συγχώρησαν στους Έλληνες το ότι τους έμαθαν να είναι άνθρωποι και τους ανάγκασαν να κατεβούν από τα ....δέντρα! Είθε να δούμε και άλλα άρθρα αναλόγου επιπέδου.