Όπως έμαθα από ντόπιο κάτοικο, η καταστροφή του Ελληνικού Ναού ολοκληρώθηκε όταν παλαιότερα οι παπάδες διέρρευσαν την πληροφορία ότι υπάρχει αρχαίος θησαυρός στον αρχαίο ναό. Κάποιοι χρυσοθήρες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά ψάχνοντας για χρυσό και κατέστρεψαν και τα τελευταία μέρη του Ναού. Σημειώνεται ότι ο Ναός δεν φυλάσσεται.

Ιάσων