Εμένα μια χαρά μου ακούγονται πάντως οι εντολές. Ενώ τώρα που είμαστε 4-5 πόσο φτάσαμε Δις δεν μας ελέγχουν εύκολα. Έλεος που η ποσότητα είναι ανάλογη με την "ελεγξιμότητα".