Η 2α, 3η & 4η παράγραφος είναι καθαρή αντιγραφή από τό βιβλίο τού Τρύφωνα Ολύμπιου "Ποίμνιο ή Ελληνας".