Είναι δυνατόν να μάθουμε τα ονόματα των ιδρυτικών μελών?