Πολύ καλά ήταν όντως.
Μοναδική παραφωνία κατά τη γνώμη μου το παραμύθι της κας Πρωτόπαππα.
Κατά τα άλλα, το επίπεδο ήταν εξαιρετικά υψηλό.
Ευχαριστώ.
Ερρωσθε!