Α! Ωραία, οι επισκέπτες έχουν επίσημο υποστηρικτή... ε! και στη Νότιο Αμερική βρέθηκαν ντόπιοι που συνεργάσθηκαν με τους κονκισταδόρες (= κατακτητές) το αποτέλεσμα για τους ιθαγενείς πληθυσμούς το ξέρουμε όλοι. Βρέθηκαν διωκώμενοι στην ίδια τους τη χώρα, λεηλατημένοι, καταληστευμένοι, αποστραγγισμένοι από τους πόρους και τον ορυκτό πλούτο και φυσικό πλούτο της γής τους, και σήμερα εντελώς εξαφανισμένοι.
Προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο του Μαρσαλ Σάμμερς "Οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας" είναι απόλυτα σχετικό και θα κατανοήσετε και πολλές από τις κινήσεις κοινωνικής μηχανικής της διεθνούς εξουσίας αλλά και της τοπικού της παραρτήματος στην Ελλάδα....