Ας απονείμουμε καί εμείς λοιπόν στόν Κο Μπαγίς τό Μέγα Παράσημο τού Μεγάλου Κ...λοχάρτου τού Αποχωρητηρίου, γνωστόν καί εφάμιλλον τών ...ορθοδόξων παρασήμων τής "εκκλησίας" τού Γιουνανιστάν!