Φίλτατοι, η απάντηση στο συγκεκριμένο γεγονός, υπάρχει. Αλλά επειδή την αγνοείτε, θα σας την παραθέσω, ώστε να την γνωρίζετε στο εξής.
Το ισχύον Ελληνικό σύνταγμα του 1.975/1.986/2.001μ.α.χ.χ., ορίζει τα εξής:

Σχόλιο:
Άρθρο 4

4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.


Εδώ κρατούμε δύο(2) σημεία.

1) Τον όρο " Έλληνες πολίτες". Το σύνταγμα δηλαδή, ομιλεί για " Έλληνες πολίτες". Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει πολιτογραφηθεί πολίτης του κράτους της Ελλάδας, είναι " Έλληνας πολίτης" καί έχει τα ίδια δικαιώματα με τους αυτόχθονες, ασχέτως του τόπου καταγωγής του.
2) Ότι επίσης μπορούν να θεσπισθούν εξαιρέσεις για την πρόσληψη ξένων σε δημόσιες λειτουργίες, με ειδικούς νόμους.
Άρα, ό,τι έπραξε εν προκειμένω η εκλεγείσα κυβέρνηση, το έπραξε νομίμως, βάσει του ισχύοντος Ελληνικού συντάγματος, είτε αρέσει σε ορισμένους(πολλούς ή λίγους αδιάφορο) είτε τους δυσαρεστεί.
Άρα, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τεθεί θέμα επί της ουσίας ως προς τέτοια ζητήματα.