Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσώνΜία εργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου.

Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσώνΜε τίτλο «Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών»,η Αναστασία Γονέου, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη ».

Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: ''θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ''.

AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!

BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς.

BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.

BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.

BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.

BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.

CARE = από το καρέζω.

COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.

DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.

DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ

DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!

DOUBLE = από το διπλούς - διπλός.

EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.

EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε

EYES = από ! το φάεα = μάτια.

FATHER = από το πάτερ (πατήρ).

FLOWER =! λατινικά flos από το φλόος.

FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ ( F= δίγαμμα).

GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramou r - glamou r, πήρε την σημερινή έννοια.

HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.

HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ' ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ.

σκληρότηρ αντί σκληρότης).

I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.

ILLUSION = από το λίζει = παίζει.

ΙS = από το είς.

KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).

KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με (...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).

LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα).

LOVE = λατινικό: lo! ve από το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ' και ' λάF ω' σημαίνει ''θέλω πολύ''.

MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.

MATRIX = από το μήτρα.

MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.

MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.

MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.

ME = από το με.

MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.

MENACE = από το μήνις.

MENTOR = από το μέντωρ.

MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι».

(Διοδ.Σικελ.Ε'84,2).

MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το... menu!

MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda).

MOKE = από! το μώκος = αυτός που χλευάζει.

MONEY = λατινικό: moneta από το μονί! α = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας:

Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).

MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.

MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!

MOW = από το αμάω = θερίζω.

NIGHT = από το νύχτα.

NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο ( ''νέ τρώει, νέ πίνει''), ή (νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.

PAUSE = από το παύση.

RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.

RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.

RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ . ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.

SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία ( ') προφέρεται ως σ = σερπετό.

SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.

SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).

SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.

SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω! (σπονδή).

TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.

TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.

YES = από το γέ = βεβαίως.

WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.Σχόλια (4)
 • Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης
  Οφείλω να απαντήσω, ότι κατ' αρχάς, ζητώ να μάθω την ειδικότητα της συγκεκριμένης ομογενούς καθηγητρίας. Καί αυτό, διότι ουδείς καθηγητής καί ουδεμία καθηγήτρια, γνώστης/γνώστρια, της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, δηλαδή ουδείς καθηγητής καί ουδεμία καθηγήτρια απόφοιτος/απόφοιτη Τμήματος Κλασσικών Σπουδών(Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Λατινικής Φιλολογίας, Ξένων Φιλολογιών όπως η Αγγλική, η Γαλλική, η Εβραϊκή, η Νέα Ελληνική), έχοντας απλώς διδαχθεί επί ένα τουλάχιστον εξάμηνο στο πανεπιστήμιο Γλωσσολογία, δεν θα διέπραττε τέτοιες παρετυμολογήσεις. Καί αυτό το δηλώνω έχοντας επίγνωση των γραφομένων μου, διότι είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας καί Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση Ιστορίας. Εν ολίγοις ιστορικός. Μάλιστα, απεφοίτησα από το συγκεκριμένο τμήμα
  καί ορκίστηκα στις 8 Μα'ί'ου 2.007μ.α.χ.χ., με βαθμό 7,50/10 δηλαδή "Λίαν Καλώς".
  Καί έρχομαι να ομιλήσω επί του συγκεκριμένου.
  Αναφέρω μερικά ενδεικτικά παραδείγματα.
  Το "amen", το οποίο απεδόθη στην Ελληνική γλώσσα ως "αμήν", δεν είναι όπως ατυχώς για την ίδια πιστεύει η κυρία Αναστασία Γονέου Λατινική λέξη. Αντιθέτως είναι Εβραϊκής προέλευσης. Καί παραθέτω καί το σχετικό κείμενο, το οποίο επικαλείται, χωρίς όπως στοιχηματίζω να το έχει διαβάσει. Απλώς, για τεχνικούς καί μόνον λόγους, το παραθέτω στο μονοτονικό.

  Ομήρου Ιλιάδα Β 291-300(Ομιλεί ο Οδυσσέας στον Αγαμέμνονα καί στους Αχαιούς). Από όλο αυτό το κείμενο, παραθέτω τον συγκεκριμένο επίμαχο στίχο Β 291.

  Σχόλιο:
  Αρχαίο κείμενο

  ή μήν καί πόνος εστίν ανιηθέντα νέεσθαι'

  Μετάφραση Κώστα Δούκα(εκδόσεις "Ιδεοθέατρον"-"Γεωργιάδης", Αθήνα 1.998μ.α.χ.χ., σελίδα 69).

  Αλήθεια επίπονον είναι μετά από ταλαιπωρία να γυρίσει κανείς'


  Ωστόσο, το θέμα είναι ότι η Εβραϊκή γλώσσα κατά τη συγκεκριμένη εποχή, λόγω του γεγονότος ότι ανήκει στη Σημιτική ομογλωσσία, στην οποία η γραφή είναι βασισμένη στα σύμφωνα καί δεν έχει φωνήεντα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τάχα σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την αντιστοίχησή της με την Ελληνική καί την εν γένει Ευρωπαϊκή ετυμολόγηση. Αυτό το γεγονός, προκαλεί δυσκολίες στην ερμηνεία των γραπτών κειμένων. Έτσι, ο τύπος "λθ" χωρίς φωνήεντα, μόνον με αυτά τα σύμφωνα, εφόσον τον δεχθούμε ως λέξη, μπορεί να αναγνωσθεί με τους εξής τρόπους: "αλήθεια", "αληθή", "λάθη", "λήθη", "λίθο", "λίθου",
  "λάθε"(=προστακτική Αορίστου β' του ρήματος "λανθάνω"="προσέχω", "κρύπτομαι", "ξεφεύγω" "αποφεύγω"), "ηλίθιο", "ηλίθια", "ηλιθίου", "λιθίου", "λίθιο", "έλαθε", καθώς καί με πολλούς άλλους τρόπους. Ως εκ τούτου, καλό είναι να φροντίζουν ορισμένοι να προσέχουν κάποια πράγματα.
  Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η περίττωση της Λατινικής λέξης SEX. Στα Λατινικά, η συγκεκριμένη λέξη σημαίνει "έξι" ως αριθμός, δηλαδή το 6. Απλώς, οι Ρωμαίοι μη-έχοντες προφανώς τον σχετικό αριθμό, έλαβαν τον αντίστοιχο Ελληνικό, ο οποίος όμως γραφόταν ως ΕΞ με δασεία. Έτσι, οι Ρωμαίοι μετέτρεψαν τη δασεία στο σύμβολο S καί τον αριθμό στη γραφή SEX. Τώρα πώς καί για ποιούς λόγους, οι Άγγλοι επέλεξαν τον συγκεκριμένο τύπο γραφής για να περιγράψουν τις ερωτικές συνευρέσεις τους, αυτό οφείλουν ως γνώστες να μας το απαντήσουν οι ίδιοι οι Άγγλοι. Εν ολίγοις, οι Άγγλοι καί η εθνική ψυχή τους.
  Καί αυτά είναι μόνον μία απλή παράθεση κάποιων παρατηρήσεων εκ μέρους μου.
 • Ορφικός Ορφεύς

  Συνηγορούμε προφανώς με την θέση που εξέφρασε ο πρώτος σχολιαστής περί προσοχής για τον κίνδυνο παρετυμολόγησης, καθότι ακραίες και ανεδαφικές ετυμολογήσεις ως αποδείξεις προέλευσης ξενικών λέξεων από την μητρίδα γλώσσα, την Ελληνική, όχι μόνον δεν βοηθούν τον δίκαιο αγώνα του Ελληνισμού, αλλά ενίοτε τέτοια επιχειρήματα τον εκθέτουν ως γραφικό.

  Από την άλλη, είναι γνωστή η κρατούσα "επιστημονική" αντίληψη που έγινε για αιώνες φερέφωνο περί δήθεν παραγωγής γνώσης από τον ποιμενικό εβραϊσμό. Γιαυτό, είναι φρόνιμο, προτού αναπαράγουμε τα όσα το πανεπιστημιακό κατεστημένο προπαγανδίζει, να αναζητούμε - δυστυχώς ενίοτε μόνοι μας - για πειστήρια που στηρίζουν μιαν αντίληψη.

  Η ερμηνεία της λέξης "αμήν" ως αλήθεια, αναμφισβήτητα προέρχεται από το ομόηχο Ομηρικό "ή μήν", το οποίο έφτασε μέχρι τις μέρες μας ως το γνωστό "αμέ". Όμως το "αμήν" που χρησιμοποιούν οι ιουδαιοχριστιανοί, δεν έλκει την προέλευσή του από το Ομηρικό "ή μήν".

  Πράγματι οι ιουδαιοχριστιανοί την λέξη την δανείστηκαν από τους εβραίους, οι οποίοι την έφεραν από την Αίγυπτο. Ο "Άμεν" της αρχαιότατης Αιγύπτου - ο Αμούν κοπτικά, ως Άμων και Άμμων έφτασε μέχρι τα Ελληνιστικά χρόνια - ήταν μια θεότητα του παλιού ακόμα βασιλείου της Αιγύπτου με το όνομα "Ιμν" που σημαίνει "ο κρυμμένος". Είναι ο "κρυμμένος" θεός όπως και ο αντίστοιχος στην Ελλάδα "Αΐδης" (Αφανής).

  Στα χρόνια της κατάκτησης της Αιγύπτου από τους Άριους, ο θεός Ιμν άρχισε να ταυτίζεται αρχικά με τον γονιμοποιό - δημιουργό θεό που γεννήθηκε από το "Αυγό", γιαυτό και η απεικόνησή του περιλαμβάνει και μία Χήνα που γεννάει το "Αυγό". (Οι μυημένοι στην Ελληνική εσωτερική γνώση θα αντιληφθούν τον γονιμοποιό Φάνητα, τον Πρωτογέννητο Υιό που είναι ένα με τον πατέρα "Άμεν").

  Στη συνέχεια οι Άριοι αποκαλούμενοι Υκσώς, ως ο λαός που σημάδεψε την ανατολή της εποχής του Κριού, τον θεό Ιμν σιγά σιγά θα τον ταυτίσουν με τον "Αμνό" κι έτσι θα αναπαρίσταται πλέον από την 18η δυναστεία και μετά. Είναι γνωστός ο μύθος, όπου ο Άμων ενδύεται με το δέρμα Κριού και φορά στο κεφάλι του το κεφάλι του Κριού, όταν συναντά τον θεό "Σου", θεό της ατμόσφαιρας, ο οποίος τον παρακάλεσε να αφήσει την αορασία του και να εμφανισθεί.

  Ως Άμων, παρότι οι μετέπειτα Φαραώ που έδιωξαν του Υκσώς από την Αίγυπτο προσπάθησαν κυρίως με τον Ακενατόν να επιβάλουν ενοθεϊσμό, επιβίωσε και ξανακυριάρχησε στην Αίγυπτο, ταυτιζόμενος αργότερα με τον Ρα, παρά τις βίαιες προσπάθειες του Ακενατόν να ξεριζωθεί ως ξένος θεός.

  Αυτό το όνομα παρέλαβαν οι εβραίοι, το όνομα "Αμν", το οποίο αναπαριστούσε τον όσιο και αξιόπιστον Άμωνα. Έτσι, το εβραϊκό ρήμα "Αμάν", σήμαινε ακριβώς, "είμαι όσιος, είμαι αξιόπιστος" και το Αμν έφτασε να δηλώνει το βέβαιον. Από την εποχή των φανατικών Εσσαίων του Κουμράν, παρατιθέμενο στο τέλος των ευχών, πήρε την έννοια ότι είναι βέβαιον ότι θα γίνει και έτσι παραλήφθηκε από τους ιουδαιοχριστιανούς ως "γένοιτο". Παράλληλα όμως συνηπήρχε και η Ομηρική ερμηνεία ως "Αλήθεια" και έτσι στις βιβλικές καταγραφές βρίσκουμε και τις δύο ερμηνείες.

  Ο συγγραφέας του Γνωστικού κειμένου της Αποκάλυψης, προσπαθεί να επαναφέρει τον όρο στην πρότερη μορφή και σημασία του, καθώς φαίνεται να επικαλείται τον λεγόμενο Αμνό - Χριστό, "Αμήν". "Μάρτυρα", "Πιστό".

  Συμπερασματικά, θεωρώ ότι η συγγραφέας του άρθρου δεν κάνει λάθος για την ερμηνεία - έστω μερική - του Αμήν. Για την βαρύτητα της άποψής μου δεν επικαλούμαι κανέναν τίτλο, μήτε συνηγορία αυθεντιών. Τουναντίον μάλιστα, υπενθυμίζω πάντοτε το ρητόν με το οποίο συνήθως υπογράφω.
  "ΜΕΜΝΗΣΟ ΑΠΙΣΤΕΙΝ".
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  - ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ: "ΞΥΔΑΚΙ"!
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑ.
  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΟΥΤΕ ΤΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΟΜΩΣ ΤΟΥΤΟ ΑΓΝΟΕΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΣΥΣΤΑΤΟΝ.
  ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΩΜΕΝ ΑΠΑΞ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΓΛΩΣΣΙΑΣ. ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΥΡΑΣ! ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΑΣΥΣΤΑΤΕΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΘΑ! ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ: "ΞΥΔΑΚΙ"!
  ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΣ, ΤΡΑΓΙΚΟΥΣ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΕΔΡΩΝ Σ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΗΤΟ Η ΠΡΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΝΝΙΒΑΛΩΝ!
  ΟΠΟΙΟΣ ΔΕ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΙ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛ. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!
  ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ: ΟΣΟΙ ΠΗΡΑΤΕ ΤΗΝ "ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΩΣΑΤΕ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΤΕ "ΙΕΡΑ", ΤΩΡΑ ΠΑΡΑΠΟΝΕΙΣΘΕ???
  ΦΥΓΕ ΜΑΓΚΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Χ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ!!!!
 • Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης  - Απάντηση
  Επί των μέχρι τώρα γραφέντων, οφείλω να απαντήσω ότι ετοιμάζω μία μικρή συνοπτική εργασία για τα μέχρι τώρα δεδομένα ως προς το θέμα του "Ινδοευρωπαϊσμού". Πιστεύω ότι θα την θεωρήσουν οι αναγνώστες καί οι αναγνώστριες ενδιαφέρουσα, διότι θα τελειώσει το θέμα άπαξ διά παντός, με βάση τα επίσημα λεγόμενα των ιδίων των επιστημόνων καί ταυτοχρόνως θα είναι ευσύνοπτη.
  Σημειώνω, ότι δεν θα υπάρχουν αμφισβητήσεις στα συγκεκριμένα στοιχεία, διότι θα είναι από πανεπιστημιακό βιβλίο. Ως εκ τούτου, όποιος πει ότι τάχα παραθέτω τις απόψεις μου ή τις απόψεις άλλων, θα ψεύδεται ασυστόλως. Η συγκεκριμένη εργασία θα είναι έτοιμη εντός των προσεχών ημερών καί θα αποσταλεί στην διαχείριση για δημοσίευση.
  Θέλω να πιστεύω, ότι μέχρι την επετειακή συμπλήρωση των 45 ετών από την ΑποσταC.I.A., η εργασία μου θα έχει αποσταλεί για δημοσίευση.Για αυτό, εντός των λίγων προσεχών ημερών, ας έχουν ορισμένοι την προσοχή τους στραμμένη εδώ.
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό