Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

Βιομηχανική Διοίκηση και ΚοστολόγησηΒιομηχανική Διοίκηση και ΚοστολόγησηΑπό τις αρχές του έτους 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου το νέο βιβλίο του Δημήτρη Χατζηγιαννάκη, που έγραψε μαζί με τον Ηλία Τατσιόπουλο και το Νίκο Μαρμαρά με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση".

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να αποτελέσει το κύριο βοήθημα για τις διοικήσεις και τους εργαζομένους στις Ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις γύρω από τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές της Διοίκησης των επιχειρήσεων και της Κοστολόγησης. Παράλληλα με κατάλληλα παραδείγματα  επιτρέπει στους αναγνώστες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων όπως το SAP ERP, και να οικοδομήσουν εφικτά και αξιόπιστα συστήματα παρακολούθησης κόστους.  Το βιβλίο αυτό συνδυάζει διεξοδικά τα θέματα της βιομηχανικής παραγωγής με τη λογιστική τους αποτίμηση, αποτυπώνοντας τη μεγάλη εμπειρία των συγγραφέων σε θέματα  συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης υλικών, διαχείρισης ποιότητας, συντήρησης εξοπλισμού και κοστολόγησης. Βρείτε λεπτομέρειες στο www.papasotitiriou.gr και στο www.google.com με κλειδί ISBN: 960-7182-50-2 ή «Χατζηγιαννάκης + Κοστολόγηση».

Το 655 σελίδων βιβλίο «Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση» έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ειδική σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται από τα στελέχη των επιχειρήσεων παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένα (3 σε 1):

α) τις επιστημονικές θεωρίες της διαχείρισης της Παραγωγής, της διαχείρισης των Υλικών, της διαχείρισης της Ποιότητας, της Λογιστικής, της Κοστολόγησης και της Οργάνωσης και Μελέτης της εργασίας

β) τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) που παρέχονται από τις αντίστοιχες εφαρμογές  ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων όπως το SAP ERP  που χρησιμοποιούνται από τις καλύτερες και δυναμικότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως και

γ) την πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν καθημερινά τα στελέχη που εργάζονται στις Ελληνικές επιχειρήσεις (στην Οικονομική Διεύθυνση, στις Προμήθειες, στην Παραγωγή, στις Πωλήσεις κλπ),  που αφορούν τόσο την έγκυρη και έγκαιρη παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων όσο και την τήρηση της Ελληνικής νομοθεσίας

Για παράδειγμα για τις διαδικασίες προμηθειών υλικών το βιβλίο αυτό συνδυάζει α) τον τρόπο υπολογισμού των βέλτιστων ποσοτήτων των εντολών αγορών που προτείνονται από τον προγραμματισμό  απαιτήσεων υλικών (MRP) σύμφωνα με τα θεωρητικά μοντέλα,  β) τη διαχείριση και συσχέτιση των παραλαβών των υλικών (goods receipts) και των τιμολογίων (invoice receipts) που αποστέλλονται από τους προμηθευτές με τις εντολές αγοράς (purchase orders) σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται από τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και γ) την αντιμετώπιση καθημερινών πρακτικών προβλημάτων όπως της χρονικής τακτοποίησης των κινήσεων των αγορών, των πλεονασμάτων και ελλειμμάτων των παραλαβών και την ενημέρωση των λογαριασμών των αγορών και των αποθεμάτων σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Το βιβλίο «Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση» χωρίζεται σε 2 μέρη και περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:


ΜΕΡΟΣ Α Παραγωγή και Εφοδιασμός
 • Εισαγωγή στη Βιομηχανική Διοίκηση
  • Το σύστημα παραγωγής
  • Το φυσικό σύστημα εκτέλεσης της παραγωγής
  • Οι λειτουργίες διοίκησης παραγωγής και εφοδιασμού
  • Το σύστημα πληροφοριών
  • Συστήματα αποφάσεων
  • Σχέση με άλλα συστήματα της επιχείρησης
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
  • Εισαγωγή
  • Τυπολογία συστημάτων παραγωγής
  • Διαχείριση κύριων αρχείων στην παραγωγή (PDM)
  • Προγραμματισμός παραγωγής
  • Προγραμματισμός υλικών (MRP)
  • Εκτέλεση και έλεγχος παραγωγής
  • Το σύστημα Kanban -  JIT και Λιτή Παραγωγή
 • Διαχείριση Υλικών
  • Εισαγωγή
  • Κύριο αρχείο υλικών (Material Master)
  • Διαχείριση αποθεμάτων
  • Αλγόριθμοι υπολογισμού μερίδων παραγγελίας (Lot-sizing)
  • Ειδικά θέματα διαχείρισης αποθεμάτων
  • Συμπέρασμα
 • Διαχείριση Ποιότητας
  • Η λειτουργία της ποιότητας
  • Προγραμματισμός ποιότητας
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Τυποποίηση και πιστοποίηση
  • Γνωστοποιήσεις ποιότητας
 • Οργάνωση και μελέτη εργασίας
  • Οργάνωση εργασίας: Βασικές μορφές
  • Μελέτη εργασίας

ΜΕΡΟΣ Β:  Κοστολόγηση με τη βοήθεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
  • H Λογιστική του Κόστους και η Λογιστική Επιστήμη
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Διοικητική Λογιστική
  • Η έννοια του Κόστους - Ορισμοί - Βασικές έννοιες
  • Συστήματα Διαχείρισης Κόστους
 • Λογιστική Κέντρων Κόστους και Γενικών Εξόδων
  • Εισαγωγή στη Λογιστική των Κέντρων Κόστους και των Γενικών Εξόδων
  • Τα βασικά αρχεία της Λογιστικής των Κέντρων Κόστους
  • Οι κινήσεις της Λογιστικής των Κέντρων Κόστους
  • Ο προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός των Κέντρων Κόστους και των εσωτερικών εντολών
 • Λογιστική Αποθεμάτων
  • Εισαγωγή στη Λογιστική των Αποθεμάτων
  • Το βασικό αρχείο των Υλικών
  • Οι κινήσεις των Υλικών - Εγγραφές Υλικών
 • H αποτίμηση των Αποθεμάτων, το Βιβλίο Αποθήκης και η Αναλυτική Λογιστική των Υλικών
  • Η αποτίμηση των αποθεμάτων
  • Οι Λογαριασμοί των Υλικών
  • Η περιοδική αποτίμηση - Το βιβλίο αποθήκης και η Αναλυτική Λογιστική

Παράρτημα:

Περιλαμβάνει υποδείγματα εκτυπώσεων αποτίμησης υλικών και βιβλίων αποθήκης του πληροφοριακού συστήματος SAP ERP.

Γλωσσάρι:

Περιλαμβάνει τους ορισμούς για τις σημαντικότερες έννοιες της Παραγωγής, της Διαχείρισης υλικών, της Διαχείρισης ποιότητας, της Συντήρησης εξοπλισμού, της Οργάνωσης εργασίας, της Λογιστικής και της Κοστολόγησης στα Αγγλικά και Ελληνικά.

Σύντομα Βιογραφικά Συγγραφέων

Ο Ηλίας Τατσιόπουλος είναι Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής, Εφοδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Μηχανολόγων.  Επίσης είναι πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΠΑ Αττικής (φυσικό αέριο), μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της ΕΕΔΕ. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. μεγάλης ελληνικής εταιρείας πληροφορικής, μέλος του σώματος εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ευφυών συστημάτων παραγωγής (IMS), Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και μέλος επιτροπής της Βουλής για την προμήθεια υλικών υψηλής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας.  Ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Οργανώσεως Παραγωγής ΕΜΠ έχει εκτελέσει πολυάριθμα έργα σε θέματα διοικήσεως παραγωγής, πληροφοριακών συστημάτων ERP και logistics, σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η SHELMAN, η βιομηχανία  ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ, το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ η ΕΘΕΛ κλπ.

Ο Νίκος Μαρμαράς είναι καθηγητής εργονομίας στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα αντικείμενα της νοητικής εργονομίας, της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστών και του χρηστο-κεντρικού σχεδιασμού συστημάτων υποστήριξης σύνθετων νοητικών καθηκόντων. Έχει εκπονήσει σειρά εφαρμοσμένων μελετών σε ελληνικές βιομηχανίες και οργανισμούς για τη βελτίωση της ευχρηστίας συστημάτων πληροφορικής τεχνολογίας και ιστοτόπων, τον εργονομικό σχεδιασμό θέσεων και χώρων εργασίας και δημοσιεύει συχνά ανακοινώσεις σε διεθνή περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια. Είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης (editorial board) των περιοδικών International Journal of Industrial Ergonomics (New York: Elsevier), του International Journal of Human Computer Interaction (New Jersey: Albex Publishing Corporation), του Theoretical Issues in Ergonomics Science (London: Taylor & Francis Ltd), του Handbook of Industrial Engineering (New York: John Willey & Sons) και του International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (London: Taylor & Francis Ltd)

Ο Δημήτρης Χατζηγιαννάκης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και σύμβουλος επιχειρήσεων. Εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες (PRICEWATERHOUSECOOPERS, SAP, ORACLE) και Ελληνικές βιομηχανίες και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την προσαρμογή των διεθνών ERP στην Ελληνική Οικονομική πραγματικότητα, με σκοπό την κάλυψη της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής. Η τεράστια εμπειρία του σε θέματα Πληροφορικής, Λογιστικής,  Διαχείρισης  υλικών, Παραγωγής και Κοστολόγησης προήλθε από την ενεργό συμμετοχή του σε μεγάλα και σύνθετα έργα πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του ήταν η Ελληνικοποίηση του μεγαλύτερου στον κόσμο πακέτου επιχειρησιακού λογισμικού SAP ERP, στην εταιρία SAP HELLAS της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συνιδιοκτήτης από την ίδρυσή της το 1994 μέχρι το 2000 που αποκτήθηκε από τη Γερμανική SAP A.G. Σήμερα είναι κύριος μέτοχος και Γενικός Διευθυντής της εταιρίας AGILE A.E. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και της οργάνωσης επιχειρήσεων, συνεχίζοντας το επάγγελμα του συμβούλου.

Πηγή: emailΣχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Επιχειρήσεις

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό