Προτεινόμενες νέες ονομασίες τής (πρώην) Ελλάδος !

1. ΡΩΜΑΝΙΑ
2. ΓΙΑΧΒΕΔΙΣΤΑΝ
3. ΓΙΟΥΝΑΝΙΣΤΑΝ
4. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΤΑΝ
5. ΑΦΡΑΓΚΙΣΤΑΝ
Διαλέξτε αναλόγως!