Βέβαια, δέν θα πρέπει να ξεχνάμε πώς ο ΦΠΑ αυξήθηκε και επί Ν.Δ. Από 18 πήγε στο 19%.
Αρα το ότι δέν τον αύξησε η ΝΔ, δέν είναι ακριβές...μπορεί να μήν τον αύξησε εκείνη την περίοδο που λέει το δημοσίευμα, αλλά τον αύξησε.