Μήν ξεχάσετε νά καλέσετε καί τούς ρασοφόρους πού είναι οί μεγαλύτεροι Ελληναράδες όλων τών εποχών καί οί πρώτοι εξεγερθέντες (εναντίον ποίων?) τό 1821.