Το επιτόκιο για τα 80 δις ευρωπαϊκών δανείων.

διορθώνω , διότι στην αρχη λεει 80 εκ/ρια (οχι δις)