... εμπιστευόμενοι τόσο το επιστημονικό σας επίπεδο, όσο και την ικανότητά σας επιπρόσθετα να κατανοείτε την πνευματική διάσταση πάντων των θρησκευτικού χαρακτήρα αρχαιολογικών ευρημάτων.

Τρίχες !! 'Οσο υπάρχουν θεολόγοι , παπάδες καί θρησκευόμενοι δασκαλάκοι μέσα στήν σύνθεση τού ΚΑΣ, μήν περιμένετε κανένα σοβαρό αποτέλεσμα !