Ο Βωμός κάλεσε με την εμφάνισή του να τον προασπιστούν με παρουσία και υπογραφές απλοί άνθρωποι μη υστερόβουλοι πολίτες Έλληνες όπως και ξένοι ελληνομαθείς ή άνθρωποι σεβόμενοι άλλους πολιτισμούς και αξίες.
Αυτός ο αναίμακτος Βωμός του ελέους των 12 θεών συμπίπτει όπως έχει μελετηθεί από τον Μιχαήλ Σαμαρτζή, να δίνει ευκαιρία σε ενάρετους μαχητές για τρίτη φορά ίσως και την καθοριστικότερη συμπληρώνω στο να αντιπαλέψουμε όχι μόνο την (σύμπτωση ) σε πτωχεύσεις της χώρας μας επί Τρικούπη και Μεταξά αλλά ιδίως τώρα σε συγκυρίες διεθνούς εξαθλίωσης των λαών από ανεπανάληπτα ποδηγετημένη οικονομική διεθνή κρίση.
Αυτή η ελεγχόμενη εξαθλίωση με πρώτο στόχο τη χώρα μας στις οικονομικές και πάμπολλες άλλες αξίες της, δείχνει επιδεικτικό ενδιαφέρον για την κατάχωση του Βωμού των Βωμών με εγκάθετους αρμόδιους παραβλέποντας Σύνταγμα Νόμους και Ιστορία Φωτός.
Θέλουν έτσι να ανατρέψουν την αξιακή δομή του πολιτισμού των Αρετών μας καταχώνοντας το Σημείο Αφετηρία των σημαντικότερων τότε καθόλου τυχαίων δρώμενων που φωτίζουν δωρεάν την ανθρωπότητα έκτοτε.

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Αριστόβουλος