και μην ξεχνάμε
OΛΟΙ
Ώρα
Δευτέρα, 2 Μάιος · 10:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.
Τοποθεσία
Δικαστήρια Ευελπίδων κτίριο 5

Η απόφαση του Δικαστή είναι η εξής:
"Χορηγεί προσωρινή διαταγή
Απαγορεύει προσωρινά κάθε πραγματική μεταβολή της υφιστάμενης ως τις 12/4/2011 κατάστασης και (διατάσσει την) εμφάνιση του Βωμού (επίδικου) με τον όρο της συζήτησης της αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής την 2/8/2011.


https://www.facebook.com/event.php?eid=212903555404306