Σύμφωνα μέ τήν Ποινική Δικονομία, ή μή παροχή εγγράφων - πού άμεσα αφορούν αποδοθείσα κατηγορία - στούς ενδιαφερόμενους ή στούς νομικούς τους εκπροσώπους, αποτελεί Ποινικό Αδίκημα καί οί παρακρατούντες τά έγγραφα - όλα τά έγγραφα - διώκονται Ποινικώς.
Κατά τ'αλλα επειδή ζούμε σέ πονηρούς καιρούς καί δέν μπορούμε νά έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στόν ...κ@λο μας (!), πόσον μάλλον στό Ελληνικό Δημόσιο, τίποτε δέν αποκλείει μία οργανωμένη προβοκάτσια μέ σκοπό τήν απαλλαγή από πλεονάζον προσωπικό !