Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Εξώδικο Αγωνιστών Βωμού της 30-5-11Εξώδικο Αγωνιστών Βωμού της 30-5-11

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Μιχαήλ Σαμαρτζή του Αντωνίου, υπαλλήλου ΟΤΕ, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, Ηρακλέους αρ. 122.

2. Μιχαήλ Πολυχρονάκη του Δημητρίου, αγρότη, κατοίκου Αθηνών, οδός Μοσχονησίων αρ. 38.

3.  Ευγενίας Σταματοπούλου του Μιχαήλ, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Αθήνας Αττικής, οδός Κράτητος αρ. 59.

4. Ελένης Δασκαλάκη του Αντωνίου, γραφίστριας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αμαλθείας 2   Κυψέλη11364

5. Μαρίας Ξενάκη του Ελευθερίου, συνταξιούχου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αμαλθείας 2 11364 Κυψέλη

6. Ιωάννη Σχίζα του Δημητρίου , κατοίκου Αθηνών, οδός Θεοφιλοπούλου 1, Νέος Κόσμος.

7. Ρέας Καραγιάννη του Αθανασίου,  συζύγου του Ι. Σχίζα , κατοίκου Αθηνών, οδός Θεοφιλοπούλου 1, Νέος Κόσμος.

8. Θεοδοσίου Χιντζόγλου του  Γεωργίου κοινωνικού  ψυχολόγου, κατοίκου Χολαργού, οδός  Παν. Τσαλδάρη  αρ. 18.

9. Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιπποκράτους, αρ. 42.

10. Κοντογιαννόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου, αγροτή, κατοίκου Αγ. Δημητρίου  στο  Κοκκώνι Κορινθίας

11. Δημητρίου Γεωργίας του Ιωάννη, ψυχολόγου, κατοίκου Αθηνών, οδός

Αμαλθείας 2 11364 Κυψέλη

12. Ηλιάνας Μερκούρη του Ευσταθίου, φοιτήτριας οινολογίας, κατοίκου

Εθνικής Αντιστάσεως 125Δ 15235.

13. Παναγιώτη Στάμου του Χρήστου, αγρότη,

14.  Δήμητρας Αντωνίου του Αθανάσιου, αισθητικού, κατοίκων Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών 237

15. Χάχαλη  Αλέξανδρου του  Παναγιώτη, μουσικοσυνθέτη,  κατοίκου  Καπανδριτίου  Αττικής.

16. Του «Eλληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους 42, νόμιμα εκπροσωπούμενου

17.  Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων Ιερόν Σωματείον», με έδρα την Αθήνα, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ

  1. Του Ελληνικού Δημοσίου που εδρεύει στην Αθήνα οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ.8 όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως αστικώς υπευθύνου.
  2. Της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη, ως εξουσιοδοτημένης υπεύθυνης με την από 17/5/2011 εντολή κ.Υπουργού Πολιτισμού που εδρεύει στην Αθήνα, Μπουμπουλίνας 20.
  3. Του Χαραλάμπου Αραπατσάκου του Ιωάννη, κατοίκου Αθήνας, οδός Αθηνάς αρ. 67, ως διευθύνοντα συμβούλου και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΑΙΡΕΙΑ»..
*********************   

Όπως σας είναι γνωστό καταθέσαμε μαζί με άλλους συμπολίτες μας την από 13/4/2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας την προσωρινή παύση των εργασιών για επανακατάχωση του Βωμού των 12 Θεών και του Ελέους που αποτελεί για εμάς και χιλιάδες άλλους Έλληνες συμπολίτες μας σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που οφείλει να είναι υπό το φως και όχι υπό τους χωμάτινους όγκους και τις σιδηροτροχιές του ΗΣΑΠ. 

Επί της αιτήσεώς μας για την έκδοση προσωρινής διαταγής με το ως άνω περιεχόμενο, εκδόθηκε η από 15-4-2011 προσωρινή διαταγή του κ. Προέδρου Πρωτοδικών, σύμφωνα με την οποία «Χορηγεί προσωρινή διαταγή. Απαγορεύει προσωρινά κάθε πραγματική μεταβολή της υφιστάμενης ως την 12-4-2011 κατάστασης και εμφάνιση του Βωμού (επίδικου) μέχρι τη συζήτηση αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησής της» και ακολούθως προσδιορίστηκε η συζήτηση  της άνω αιτήσεώς μας ασφαλιστικών μέτρων για την δικάσιμο της 2ης-8-2011.

Την ως άνω προσωρινή διαταγή σας κοινοποιήσαμε αρμοδίως, στο Ελληνικό Δημόσιο, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και στην Η.Σ.Α.Π. Α.Ε., με τις με αριθμούς 7999/18-4-2011, 8007/18-4-2011, 8006/18-4-2011 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Αθήνας (κ. Ι. Παπακωνσταντίνου), αντιστοίχως, και σας καλέσαμε να συμμορφωθείτε με το περιεχόμενό της. Ακόμη και η προσπάθειά σας να ανακληθεί η ως άνω προσωρινή διαταγή απορρίφθηκε μετά από εκτενή συζήτηση στο ακροατήριο την 21/04/2011 και συνεπώς οφείλατε να συμμορφωθείτε έκτοτε με το περιεχόμενό της, δηλαδή με την λήψη των αναγκαίων μέτρων προς εμφάνιση του επίδικου Βωμού, κατόπιν των αυθαίρετων και παράνομων ενεργειών που επράξατε με την συνδρομή της κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατά τις ημερομηνίες 13 και 14 Απριλίου, δηλαδή μόλις πριν από την δικάσιμο της προσωρινής διαταγής.

Όμως, από την ημέρα εκείνη δεν ενεργήσατε το παραμικρό προς συμμόρφωση στην προρρηθείσα προσωρινή διαταγή και προς άμεση εκτέλεση αυτής,  όπως επιτάσσει ο νόμος. Γι' αυτό εμείς μαζί με τους υπόλοιπους αιτούντες τις προσωρινές διαταγές, κοινοποιήσαμε αρμοδίως στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, στο Ελληνικό Δημόσιο,και στην Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. την από 10-5-2011 αίτησή μας, η οποία έλαβε αρ. πρωτ., 4066/10-5-11, 77230/19-5-11 και 2796/11-5-11, αντιστοίχως, με την οποία μεταξύ άλλων, αιτηθήκαμε α) την άμεση ανάδειξη του επίδικου τμήματος του Βωμού των 12 Θεών και του Ελέους, προς συμμόρφωση στην ανωτέρω από 15-4-2011 προσωρινή διαταγή του κ. Προέδρου Πρωτοδικών, με τη χρήση αρμοδίων συνεργείων, ακόμη και δικής μας επιλογής και πάντα με την παρουσία αρχαιολόγου και β) την αυτοδίκαιη άρση της από 5-4-2011 Υπουργικής Απόφασης του κ. Γερουλάνου, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων, η επανακατάχωση του Βωμού, διότι αθετήθηκε ο όρος ισχύος της παρεχόμενης με αυτήν έγκρισης, σύμφωνα με τον οποίο «οι εργασίες να γίνουν με την εποπτεία της αρμόδιας Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων» και συνεπώς, μη πληρούμενου του ως άνω όρου, καθίσταται αυτή αυτοδικαίως ανίσχυρη, αφού «σε περίπτωση παράβασης του όρου της Απόφασης αυτής, αίρεται αυτομάτως η χορηγηθείσα έγκριση», ενώ παράλληλα προτείναμε εναλλακτικές προτάσεις για την λειτουργία της γραμμής Η.Σ.Α.Π., ανάμεσα στους σταθμούς Θησείο-Μοναστηράκι, με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και συγχρόνως, την πλήρη αποκάλυψη και αξιοποίηση των αρχαίων μνημείων της περιοχής, προσκομίζοντας σχετικές τεχνικές αξιολογήσεις, προκειμένου να συνεκτιμηθούν στην νέα προσδοκώμενη και πληρέστερη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

Όμως, παρά τις επανειλλημένες προσπάθειες να ενημερωθούμε σχετικά με την ικανοποίηση ή μη των αιτημάτων μας, καμία απάντηση δεν πήραμε μέχρι σήμερα από κανέναν αρμόδιο, εκτός της άκαρπης συνάντησης εκπροσώπων μας με την διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού αρχαιολόγο κα Βαλάκου την 23η Μαΐου 2011, που προκλήθηκε με αφορμή εισαγγελική παραγγελία που μας δόθηκε για να λάβουμε γνώση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έτους 2005 επί της οποίας και βασίζεται η αίτησή μας για τον Βωμό και την υπουργική απόφαση. Μάλιστα, η ως άνω αίτησή μας την 17-5-2011 διαβιβάστηκε αρμοδίως με εντολή Υπουργού στη δεύτερη από εσάς  Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κα. Λίνα Μενδώνη, η οποία επίσης μέχρι και σήμερα ουδεμία απάντηση έχει δώσει σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Έτσι θεωρούμε ότι υφίσταται παντελής αδιαφορία σας προς τα δίκαια και βάσιμα αιτήματά μας και ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ προς όλους σας και τους φορείς που εκπροσωπείτε για αυτή την περιφρονητική και παρελκυστική  συμπεριφορά σας και ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ:

α) όπως εντός εβδομάδας από της κοινοποιήσεως της παρούσας μας συμμορφωθείτε στην ως άνω προσωρινή διαταγή και προβείτε στην άμεση επανεμφάνιση του αποκαλυφθέντος τμήματος του «Βωμού των 12 Θεών και του Ελέους» β) να μας κοινοποιήσετε την διαπιστωτική πράξη άρσης της από 05/4/11 Υπουργού Πολιτισμού εντός δυο ημερών από την κοινοποίηση και γ) να προβείτε στην έγκυρη ενημέρωσή μας σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνικών αξιολογήσεων που σας προτείναμε με την από 10-5-2011 αίτησή μας.

Επίσης με κάθε επιφύλαξη δικαιωμάτων μας ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε αντίθετη περίπτωση, και αν περάσουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες επιφυλασσόμεθα κάθε νόμιμου δικαιώματός μας και ιδίως: να σας μηνύσουμε  προσωπικά για παράβαση του άρθρου 232Α του Ποινικού Κώδικα, αφού δεν συμμορφώνεστε με προσωρινή διαταγή Δικαστηρίου και να σας ενάγουμε προσωπικά για την ηθική βλάβη την οποία υφιστάμεθα, τόσο εμείς όσο και οι λοιποί αιτούντες τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας για την ίδια βλάβη που αισθανόμαστε ότι μας προκαλείτε με την όλη στάση και συνειδητή σας αδιαφορία.

Με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.                             

Αθήνα, 30/5/2011

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Όλα τα σχετικά άρθρα στην Ετικέτα:βωμός 12 θεών ελέους
.-Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό