Εχω θέμα επί προσωπικού μέ τόν αληταρά. Θά επανέλθω σύντομα