Πρός τούς "Αγανακτισμένους" τού κ@λου !
Απλώς καί μόνον νά σάς πληροφορήσω ότι εάν δέν τό καταλάβατε ακόμη καί σήμερα 29/06/2011 καί ώρα 19.30' , ότι ή ειρηνική "αγανάκτηση" ισούται μέ πρόταση κ@λου στό μαχαίρι !