Σύμφωνα μέ τό άρθρο, καί εγώ δηλαδή πού είμαι αγανακτισμένος καί επιθυμώ τήν εσχάτη τών ποινών γιά τούς προδότες, είμαι "έν δυνάμει" υποστηρικτής τής παγκόσμιας διακυβερνήσεως ?
Αρα, νά μήν κάνω τίποτε, νά κάτσω σπιτάκι μου καί νά βλέπω όλη μέρα ΟΛΑ τά πουλημένα κανάλια !