Αντιθέτως, οφείλουμε να ευχαριστήρουμε τους δικαστές για την απόφασή τους, διότι μας οπλίζουν με επιχειρήματα καί μας δικαιώνουν. Θέλω να προσέξετε τα κρίσιμα σημεία.


[quote]Όμως μετά λίγες μέρες, στα τέλη Ιουλίου 2011 κατόπιν συζητήσεως της κατατεθείσας Αιτήσεως Αναστολής ενώπιον του ΣτΕ εκδόθηκε ΠΑΡΑΔΟΞΩΣ απορριπτική απόφαση του τριμελούς Τμήματος Αναστολών του ΣτΕ (στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος Εισηγητής Δικαστής) με το εξής σκεπτικό : «η παραμονή των μνημείων στο φως υπό συνθήκες μη οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος θα εξασφάλιζε στη διοίκηση τη δυνατότητα ελέγχου, προστασίας, φύλαξης και συντήρησής τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους υποβάθμισης και καταστροφής τους (πιθανή ρηγμάτωση και απότμηση τμημάτων τους, των κινδύνων της όξινης βροχής, αλλά και βανδαλισμών π.χ. graffiti, οι οποίοι δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν ακριβώς διότι τα μνημεία δεν θα ευρίσκονται σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο».[/quote]
Άρα, εδώ μας αναφέρει ότι πλέον ο αγώνας οφείλει να στραφεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή, ότι υπεύθυνοι για την διάσωση ή την κατάχωση του βωμού είναι οι κάτωθι δημόσιοι φορείς:
α) Υπουργείο Πολιτισμού καί Τουρισμού, ως αρμόδιο υπουργείο για την συντήρηση του μνημείου,
β) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την προστασία καί φύλαξη του μνημείου από επιδόξους φθορείς του(π.χ. "γκράφιτι" κ.λ.π.)
γ) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας καί Κλιματικής Αλλαγής για την περιβαλλοντική προστασία του μνημείου(από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις βροχές, τις κατολισθήσεις κ.λ.π.)
δ) Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων για την προβολή του στην δημόσια εκπαίδευση κ.λ.π.
ε) Υπουργείο Οικονομικών, για την χρηματοδότηση όλων των σχετικών δαπανών.
στ) Μέσα ενημέρωσης, ιδίως τα κρατικά, χάριν των οποίων φορολογούμαστε μέσω της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, για την προβολή της σημασίας του.
Άρα, καλό είναι πλέον όλοι καί όλες μας να γνωρίζουμε τους κατά νόμον υπευθύνους καί να στραφούμε εκεί.
Επομένως, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγράφεται ως "προσωρινώς απορριπτική", διότι πλέον επαφίει σε εμάς το χρέος να αναγκάσουμε τους αρμοδίους φορείς να πράξουν τα δέοντα. Άρα, εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους δικαστές, οι οποίοι μας όπλισαν με ένα σημαντικό όπλο, μας έδωσαν ένα σημαντικό έρεισμα. Καί αυτό θέλω να το κοιτάμε πάντα, ότι δηλαδή το μυστικό δεν είναι το "προφανές" αλλά το "κρυπτόμενον". Εύχομαι να φάνηκα χρήσιμος στον αγώνα για τον βωμό, έστω μέσω αυτών των λίγων γραμμών μου.