Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

02.12.2011 Συζήτηση ακυρώσεως μαζικής αυτόματης χορήγησης ιθαγένειας & συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές στην Ολομέλεια του ΣτΕ02.12.2011 Συζήτηση ακυρώσεως μαζικής αυτόματης χορήγησης ιθαγένειας & συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές στην Ολομέλεια του ΣτΕ

Προς απογοήτευση διαβόλων & τριβόλων, συζητείται τελικώς στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) την Παρασκευή 02.12.2011 στις 09.30 η Αίτηση Ακυρώσεως μου για τη συνταγματικότητα της μαζικής αυτόματης χορήγησης ιθαγένειας σε αλλοδαπούς με μόνο ουσιαστικό κριτήριο τη γέννηση τους στην Ελλάδα ή τη φοίτηση τους επί 6 τάξεις σε Ελληνικό σχολείο, καθώς & για τη συνταγματικότητα συμμετοχής αλλοδαπών στις Δημοτικές Εκλογές μετά την παραπεμπτική απόφαση 350/2011 του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε κρίνει, ότι ο Ν. 3838/2010 που εισήγαγε τις ανωτέρω ρυθμίσεις παραβιάζει 9 άρθρα του Συντάγματος http://syntagmagr.blogspot.com/2011/04/3502011-03062011-07062011-10042011.html

Για την είσοδο των πολιτών στο ΣτΕ απαιτείται ταυτότητα, συζητάμε την υπ' αριθμόν 19 υπόθεση αμέσως μετά τις Αιτήσεις Ακυρώσεως για το χαράτσι της ΔΕΗ, ενώ υπάρχει & σχετική σελίδα συμπαράστασης στο facebook στο σχετικό event http://facebook.com/event.php?eid=188090691237762

Διαβάστε τι προηγήθηκε στο http://syntagmagr.blogspot.com/2011/05/02122011.html

Τι διακυβεύεται στην υπόθεση & γιατί μειοψηφίες προσπαθούν να τρομοκρατήσουν την κρίση των δικαστών;

- Όσον αφορά την ιθαγένειαΑποδείχτηκε, ότι  η Ελλάδα έχει το πιο χαλαρό καθεστώς απονομής ιθαγένειας παγκοσμίως. Οι αντίδικοι δεν μπορούσαν να βρουν καμία χώρα, που η ιθαγένεια απονέμεται αυτομάτως με τη γέννηση ή με 6 έτη φοίτησης σε σχολείο, χωρίς επιπρόσθετες προϋποθέσεις, χωρίς αμφιβολίες νομιμότητας & χωρίς όρους αμοιβαιότητας.

-Όσον αφορά τη συμμετοχή αλλοδαπών στις Δημοτικές ΕκλογέςΈχει κριθεί αντισυνταγματική σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία & ΙταλίαΟι αντίδικοι δεν μπορούσαν να βρουν καμία χώρα, όπου δικαστήρια την έκριναν συνταγματική.

Αυτήν την στιγμή, αυτό, που διακυβεύεται, είναι, εάν η Ελλάδα όχι μόνο οικονομικά, αλλά & θεσμικά θα παραμείνει στον ανεπτυγμένο πρώτο κόσμο, ή θα λειτουργεί πλέον σε όλα τα επίπεδα ως χώρα του τρίτου κόσμου, όπου μειοψηφίες θα επιβάλλουν με τη δύναμη του χρήματος, των ΜΜΕ & των κυβερνήσεων την αντίθετη άποψη τους στη θέληση & επιθυμία του Ελληνικού λαού μην υπολογίζοντας ούτε Σύνταγμα ούτε νόμους ούτε ήθη ούτε έθιμα.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ;
ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Ιωάννης Ανδριόπουλος

Πηγή...
.-


Comments (2)
 • Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης  - Απάντηση
  Επιπροσθέτως, επί του θέματος, οφείλω να σημειώσω κάποιες χρήσιμες παραμέτρους, απτόμενες της καθημερινότητάς μας ως Ελλήνων. Ό,τι απόφαση καί να εκδοθεί, οι συγκεκριμένες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από αυτήν. Καί τις σημειώνω μία προς μίαν, ώστε όλοι καί όλες μας, ως Έλληνες καί Ελληνίδες, να δράσουμε, κατά τον του Διονυσίου Σολωμού ορισμό "Με λογισμόν καί μ' όνειρον".
  (1) Η νομιμότητα ή η ακυρότητα των δημοτικών καί των περιφερειακών εκλογών, στα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα ή ακόμα καί στο σύνολο των αντιστοίχων εκλογών, ανά δήμους καί περιφέρειες, με τις άμεσες καί επακόλουθες δημοτικές καί περιφερειακές αποφάσεις, είτε είναι διορισμοί είτε είναι δημοτικά τέλη καί δημοτικοί φόροι είτε ό,τι άλλο είναι.
  (2) Η νομιμότητα ή η ακυρότητα της τακτικής της πολιτογράφησης των διαφόρων αλλοεθνών αθλητών καί αθλητριών, των ερχομένων στην Ελλάδα, χάριν της εξυπηρέτησης των συμφερόντων διαφόρων ομάδων.
  (3) Η νομιμοποίηση ή η ακυρότητα του άρθρου 105.1Σ., βάσει του οποίου όλοι ανεξαιρέτως οι αλλοεθνείς μοναχοί του Άθω, πολιτογραφούνται ως Έλληνες πολίτες, ευθύς αμέσως αποκτήσουν την ιδιότητα του δοκίμου ή του κανονικού μοναχού.
  Το παραθέτω ευθύς αμέσως, ώστε να τεθεί καί αυτό προς έναν γόνιμο προβληματισμό.

  Quote:
  MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση > KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους
  'Αρθρο 105: (Καθεστώς του Αγίου Όρους)
  1. H χερσόνησος του 'Αθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Aγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Eλληνικού Kράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ' αυτό παραμένει άθικτη. Aπό πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Oικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ' αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση.
  2. Tο 'Αγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Iερές Mονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του 'Αθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.
  H διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Iερών Mονών, οι οποίοι αποτελούν την Iερή Kοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των Mονών του Aγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Aπαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο 'Αγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.
  3. O λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον Kαταστατικό Xάρτη του Aγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Kράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Iερές Mονές και τον επικυρώνουν το Oικουμενικό Πατριαρχείο και η Bουλή των Eλλήνων.
  4. H ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Kράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
  5. Oι πιο πάνω εξουσίες του Kράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.
  Mε νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η Iερή Kοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Aγίου Όρους.
  Πηγή:http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-109/

  Ερώτηση:: Με ποιό ακριβώς δικαίωμα οφείλουμε να ανεχόμαστε την πολιτογράφηση διαφόρων Ρώσων, Γεωργιανών(=μονή "Ιβήρων"), Βουλγάρων, Σέρβων ή όποιων εν γένει αλλοεθνών, εφ' όσον επιθυμούν την απομόνωσή τους από τα εγκόσμια; Καί πολύ περισσότερο, με ποιό ακριβώς αιτιολογικό, υπάρχουν οι ήδη ισχύουσες τελωνειακές καί φορολογικές ατέλειες; Άρα, εγώ προεκτείνω το θέμα καί δικαιωθησομένου του νεαρού δικηγόρου Ηλία Ανδριόπουλου, επιδιώκω καί την θέση τέτοιων ακριβώς θεμάτων. Άρα, τον στηρίζουμε ό,τι απόφαση καί να εξαχθεί, καθώς είτε θα καταργηθεί το αίσχος της πολιτογράφησης των διαφόρων αθλητών/αθλητριών καί των μοναχών στον Άθω, αλλά καί η κατάργηση των προνομίων τους είτε θα πολιτογραφηθούν οι αλλοεθνείς, αλλά τότε πλέον θα αλλάξει πλέον όλη η κοινωνία σε πλείστα πράγματα.


 • Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης  - Απάντηση
  Εξ όσων πληροφορούμαστε, η όποια απόφαση θα ανακοινωθεί εντός του προσεχούς τριμήνου ή τετραμήνου.
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

More...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό