Μήπως το ίδιο ακριβώς θέμα της 6ης Δεκεμβρίου, οφείλει να συνενωθεί με το αντίστοιχο της 1ης Δεκεμβρίου;