Γράφετε:

Quote:
Οι θεωρίες του Αϊνστάϊν εξοβέλισαν τον αιθέρα.


Το παραπάνω δεν είναι σωστό. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο Einstein δεν χρησιμοποίησε αρχικά την έννοια Αιθέρας στην Θεωρία της Σχετικότητας, αλλά ούτε την έννοια "Χρόνος" χρησιμοποιεί - τουλάχιστον όπως την γνωρίζουμε. Η Θεωρία της Σχετικότητας όμως, δεν είναι "Θεωρία των πάντων"...

Παραθέτω στα Αγγλικά - για την ακρίβεια του κειμένου - όσοι και όσες θέλουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιον μεταφραστή, ή να ψάξουν πηγές στην Ελληνική.


Quote:
http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_aether_theory

Einstein aether theory

In physics the Einstein æther theory, also called æ-theory, is a controversial generally covariant generalization of general relativity which describes a spacetime endowed with both a metric and a unit timelike vector field named the æther. In particular such theory has a preferred reference frame and so is not Lorentz invariant.


Πιό συγκεκριμένα σε εργασία - ομιλία πρός το Πανεπιστήμιο του Leyden κάνει μιά ιστορική αναδρομή για την έννοια του Αιθέρος στην Φυσική, ορμώμενος από τα πειράματα που είχαν γίνει ήδη πάνω στο - αποδεδειγμένο και πειραματικώς πλέον - φαινόμενο της (Μηχανικής) Κβαντικής Διεμπλοκής, (Quantum Entanglement), ή "spooky action at a distance" όπως το αποκαλούσε (spukhafte Fernwirkung).


Quote:

http://www.aetherometry.com/Electronic_Publications/Science/einstein_aether_and_relativity.php

Aether and the Theory of Relativity

by Albert Einstein, PhD


Address delivered on May 5th, 1920, at the University of Leyden, Germany.

How does it come about that alongside of the idea of ponderable Matter, which is derived by abstraction from everyday life, the physicists set the idea of the existence of another kind of Matter, the Aether? The explanation is probably to be sought in those phenomena which have given rise to the theory of action at a distance, and in the properties of light which have led to the undulatory theory. Let us devote a little while to the consideration of these two subjects.


.......

Και καταλήγει:

Quote:
Recapitulating, we may say that according to the General Theory of Relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists an Aether. According to the General Theory of Relativity space without Aether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space and time (measuring-rods and clocks), nor therefore any space-time intervals in the physical sense. But this Aether may not be thought of as endowed with the quality characteristic of ponderable media, as consisting of parts which may be tracked through time. The idea of motion may not be applied to it.


... υπάρχει ο Αιθέρας χωρίς τον οποίον χώρος δεν μπορεί να νοηθεί ... και ο οποίος δεν μπορεί να οριστεί ούτε από χρόνο, ούτε από κίνηση.

Ακίνητος - άχρονος λοιπόν σε απλή καθομιλουμένη.

-

Για περισσότερα και πολύ ενδιαφέροντα πάνω στην παρεξήγημένη αυτή θεώρηση του μεγάλου Einstein, την οποίαν όμως δεν ολοκλήρψσε, ανατρέξατε στο Διαδίκτυο.

-

Έρρωσθε κι ευδαιμονείτε