Λέτε "θα λειτουργήσει". Είχα την εντύπωση ότι λειτουργεί ήδη οργανωμένος από το ΠΑ.ΜΕΤ. ή όχι ?