Κάποιο λάθος κάνει ὁ συγγραφέας σχετικὰ μὲ τὸ Ἰουλιανὸ καὶ τὴν ἡμερομηνία 25η Δεκ. ὡς ἐπόμενη τοῦ ἡλιοστασίου. Καὶ αὐτὸ διότι τὸ ρωμαϊκὸ νέο ἔτος ἄρχιζε τὴν 1η Ἱανουαρίου, καὶ αὐτὴ ἦταν ἡ ἡμερομηνία τοῦ ἡλιοστασίου, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ὀβίδιος στὸ Fasti, ἔργο ποὺ χρονολογεῖται μετὰ τὸ -25 καὶ σίγουρα μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος καὶ τὴν προσπάθεια μεταρρυθμίσεως τοῦ ἡμερολογίου μὲ τὴν πρόταση Σωσιγένους. Καὶ δὲν ὑπήρξε καθολικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἡμερολογίου αὐτοῦ στὴν ρωμαϊκὴ ἐπικράτεια.

Συνεπῶς ὁ συγγραφέας σφάλλει ὅταν ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ἔθεσε τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο τὴν 25η Δεκεμβρίου, ἀφοῦ οἱ πηγὲς τῆς ἐποχῆς κάνουν λόγο γιὰ 1η Ἰανουαρίου. Καὶ ἐφόσον τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο ἦταν τὴν 1η Ἰανουαρίου καὶ ἐφόσον τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο χάνει μία ἡμέρα ἀνὰ 128 ἔτη, τότε τὸ ἔτος +325 θὰ ἔπρεπε τὸ ἡλιοστάσιο νὰ πέφτῃ στὴν 29η Δεκεμβρίου (ἐὰν ὁ Δεκέμβριος εἶχε 31 ἡμέρες) ἢ τὴν 28η (ἐὰν εἶχε 30). Ἄρα ἀποκλείεται πλήρως ἡ 25η Δεκ. ὡς ἡμερομηνία μετὰ τὸ ἡλιοστάσιο, γιὰ ἐκείνη τὴν ἐποχή. Ἡ δὲ ἑορτὴ τοῦ Sol Invictus ποὺ σχετιζόταν μὲ τοὺς ἀξιωματούχους καὶ ἀργότερα μὲ τὸν αὐτοκράτορα σαφῶς συνέβαινε μετὰ τὸ ἡλιοστάσιο (ἐνῶ τὰ Saturnalia λίγο πρίν) ἄρα στὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰανουαρίου. Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ θέσπιση μίας 25η Δεκ. ὡς ἐπόμενης τοῦ ἡλιοστασίου ΔΕΝ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε συμβῇ τόσο παλαιά.

Ἐπίσης ἀπὸ ἱστορικὲς πηγὲς γνωρίζουμε ὅτι σκληροπροτεσταντικὲς ἀντικαθολικὲς σέχτες τὸν 19ο αἰ. ἀρνοῦνται νὰ ἑορτάσουν χριστούγεννα ἐπειδὴ τὰ θεωροῦν παγανιστικὴ ἑορτὴ ποὺ ἐθέσπισαν οἱ ρ/καθολικοί. Σίγουρα μία 25η Δεκ. ὡς ἐπόμενη τοῦ χειμ. ἡλιοστασίου θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε προκύψει μόνον ΜΕΤΑ τὴν γρηγοριανὴ διόρθωση καὶ ὄχι πρίν. Ἄρα θὰ πρέπει τὰ χριστούγεννα νὰ θεσπίσθησαν κάπου μεταξὺ τῶν τελῶν τοῦ 16ου αἰ. καὶ πρὶν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου.