οι νεαροί μπροστά τις γλάστρες παριστάνουν?
Στρουθοκαμηλισμός και ντροπή.

Μεσήλικες λιοντάρια και νεολαίοι κότες