Ότι βρέθηκε Αρχαίος Ελληνικός τάφος καί μάλιστα της Μυκηναϊκής Εποχής, είναι πράγματι ένα σημαντικότατο αρχαιολογικό καί ιστορικό γεγονός, από ποικίλες απόψεις, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Όμως, το θέμα είναι ότι ήδη υπάρχει καί άλλος σχετικός τάφος, για τον οποίον υπάρχει σχετικό άρθρο του Κωνσταντίνου Κουτρουβέλη στο περιοδικό "Δαυλός", στο τεύχος 131 του Νοεμβρίου 1.992μ.α.χ.χ.
Μάλιστα, παραθέτω καί τον σχετικό σύνδεσμο, για όσους καί όσες ενδιαφέρονται για την ανάγνωση του σχετικού άρθρου. Ως εκ τούτου, το "Ομηρικό Ζήτημα", παραμένει ανοικτό. Ύλη για φιλοσοφία.
http://www.davlos.gr/webfiles/yearspec.php?id=7542&kod=9384&page=27