Αν καί φαίνεται ως ένα θετικό νέο, εν τούτοις ενέχει κινδύνους καί θα πρέπει να προσέξουμε ως πολίτες. Όταν αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο δίκτυο, περιλαμβάνεται ο κατάλογος ορισμένων συγκεκριμένων εντύπων, καθοριζομένων από την συμπερίληψή τους ή από την διαγραφή τους από συγκεκριμένους μετέχοντες φορείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κατανοούμε ότι κάποιοι συγκεκριμένοι κύκλοι, προκαθορίζουν τα κατ' αυτούς ορθώς αναγιγνωσκόμενα έντυπα ή ηλεκτρονικά αναγνώσματά μας, εισάγοντες μίαν ύπουλη "Ιεράν Εξέτασιν", αφού προφανώς όλα τα υπόλοιπα θα μείνουν απολύτως απροστάτευτα, στις όποιες φθορές τους, συνδυαζομένη με την αρκούντως ύπουλη προληπτική λογοκρισία. Καί ενώ σχεδιάζεται από τους συγκεκριμένους κύκλους κάτι τέτοιο, επικαλούνται ως προκάλυψή τους, την προστατευτική καταγραφή τους, ως θετικό στοιχείο, αποσιωπούντες την απάντησή τους επί συγκεκριμένων ευλόγων ερωτημάτων. Δηλαδή:
(1) Ποιά θα είναι η τύχη όσων εντύπων δεν ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;
(2) Ποιοί είναι οι όροι για την ένταξη ως μέλους ενός πολίτη καί άρα ως αναγνώστη επ' αυτών των ψηφιοποιημένων πλέον εντύπων; Θα τεθεί καί θέμα πληρωμής στις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες;
(3) Ποιός εξουσιοδότησε τους κυβερνώντες να πράξουν κάτι τόσο μείζον, χωρίς την παλλαϊκή συγκατάθεση, όταν εξ αυτού, επαπειλείται μεγάλο τμήμα του λαού με τον κίνδυνο αντικειμενικής αδυναμίας περί της μη ανάγνωσης εντύπων;
(4) Ποιά είναι η θέση των υπολοίπων μελών του παρόντος ανταλλακτηρίου ιδεών επί του συγκεκριμένου θέματος;