Πρέπει να γίνει αντιληπτό, άπαξ διά παντός, ότι η εκχρηματισμένη οικονομία, υπάρχει εδώ καί 27 αιώνες, όπως τεκμηριώνεται από τα αρχαιολογικά τεκμήρια.
Δηλαδή η εκχρηματισμένη οικονομία, ή αν θέλετε η οικονομία η οποία βασίζεται στο χρήμα, υπάρχει από το 700π.α.χ.χ., όταν καί για πρώτη φορά δημιούργησαν τα νομίσματά τους η Αίγινα καί η Λυδία.
Έκτοτε, η εκχρηματισμένη οικονομία παραμένει η βάση όλων των οργανωμένων κοινωνιών μέχρι καί σήμερα.
Από εκεί καί πέρα, το θέμα δεν είναι η βλακώδης διάκριση την οποίαν πιστεύουν ορισμένοι, δηλαδή η διάκριση σε "αριστερά"-"κέντρο"-"δεξιά", η οποία εξ άλλου κατέρρευσε με την διάλυση της τέως Ε.Σ.Σ.Δ. καί των δορυφόρων της προ ολίγων ετών, αλλά
η θεμελιώδης διάκριση μεταξύ των υποστηρικτών μίας εθνικής ταυτότητας καί των οπαδών της ισοπέδωσης της εθνικής ταυτότητας, οι οποίοι χωρίζονται σε διάφορες ομάδες.
Στην Ελλάδα, οι αντιμαχόμενες ομάδες, ως προς την ταυτότητά της είναι οι παρακάτω:
1) Οι υποστηρικτές της Ελληνικής Εθνικής ταυτότητας. Οι αρχές τους είναι οι παρακάτω.
α) Ελληνική εθνοφυλετική συνέχεια
β) Κλασσικές ιδέες
γ) Ιστορικό παρελθόν
δ) Γνήσιος Ελληνικός λαϊκός, "ειδωλολατρικός" κατά την εκκλησία, πολιτισμός
Άρα, πρόκειται για την επεξεργασθείσα από τους Διαφωτιστές καί ιδιαιτέρως του Κοραή ταυτότητα του φιλελευθέρου εθνικισμού,
η οποία επεκράτησε κατά τα πρώτα έτη του νέου κράτους.
2) Οι υποστηρικτές της χριστιανικής ταυτότητας. Οι αρχές τους είναι οι παρακάτω.
α) Ιστορική σύμπλευση με το βυζαντινό κράτος καί κυρίαρχη θέση στην Τουρκοκρατία ως "γένος των Ρωμιών"
β) νομιμοποιούμενο από το άρθρο 3 του ισχύοντος Ελληνικού συντάγματος περί "επικρατούσας θρησκείας".
Προβλήθηκε από το 1.834μ.α.χ.χ. καί επεβλήθη περί το 1.870μ.α.χ.χ.
3) Οι υποστηρικτές της μαρξιστικής-κομμουνιστκής ταυτότητας.
Αγωνίστηκαν για την επιβολή της κατά περίοδο των ετών
1.941-1.949μ.α.χ.χ. στην Ελλάδα, αλλά ηττήθησαν. Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού παγκοσμίως, η συγκεκριμένη ταυτότητα φθίνει.
4) Η καπιταλιστική-"πολυπολιτισμική" ταυτότητα, την οποία προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε., καθώς καί ομάδες πολιτικών καί επιχειρηματιών.
Ταυτοχρόνως, η προώθηση της λαθρομετανάστευσης καί η προπαγάνδα των επιμειξιών από τα Μ.Μ.Ε., ώστε να μετατραπούν οι Έλληνες σε μειοψηφία στην πατρίδα τους.
Άρα, το θέμα είναι εμείς ως Έλληνες τί ακριβώς θέλουμε;
Διότι εγώ, το δηλώνω ευθαρσώς, ότι στο όνομα μίας Ελλάδας
η οποία θα ανήκει στους Έλληνες, κατά τη ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου, απαλλαγμένη από όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες, όχι απλώς απελάσεις όπως ο Σαρκοζί, αλλά καί σφαγές θα διέτασσα, αν ήμουν πρωθυπουργός της Ελλάδας,
καταργώντας προηγουμένως όλες τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, τις υπογραφείσες από τις προηγούμενες Ελληνικές κυβερνήσεις.
Καί σαφώς για μένα, η πολιτογράφηση στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι ιδιότητα μόνον των εχόντων αμιγή Ελληνική καταγωγή καί άρα να απαγορευθούν διά νόμου οι μεικτοί γάμοι Ελλήνων ή Ελληνίδων με αλλοεθνείς.
Άρα, οφείλουμε να τοποθετηθούμε επί όλων αυτών σαφώς.