Πολύ ενδιαφέρον το ότι διατηρείται το παρελθόν παρ όλες τις αλλαγές δηλ. με το ένστικτο αυτοσυντήρησης της ίδιας της μητέρας μας Φύσης.