Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Η END ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ENDΗ END ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ END

ΣΑΒΒΑΤΟ (ΚΡΟΝΙΑ) 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 05:00 ΜΜ

Ἕλληνες πολῖτες,

Ἐπειδὴ, προϊόντος τοῦ χρόνου, οἱ ἐπικυρίαρχοι καὶ ἐπιβήτορες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδος, συνεχίζουν τὸ ἐγκληματικὸ καὶ καταστρεπτικὸ των ἔργο, ἐνῶ οἱ ἑκατοντᾶδες τῶν πολιτικῶν κινήσεων καὶ ὁμάδων καὶ οἱ μυριᾶδες τῶν ἀνεντάχτων πολιτῶν, συνεχίζουν νὰ ἀντιδροῦν κατὰ τῶν κατακτητῶν, σχεδὸν μεμονωμένως, σᾶς καλοῦμε, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, σὲ μία νέα συνάντησι, μὲ στόχο τήν συνένωσι, τὴν συνάσπισι, τὴν συνέργεια ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρων πολιτικῶν ὁμάδων - κινήσεων, ἀλλὰ καὶ ἀνεντάχτων Ἐλλήλων πολιτῶν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάστασι τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στὴν χῶρα μας.

Αὐτὴν τὴν φορὰ ἔχομε ἕναν ΙΣΧΥΡΟ σύμμαχο, τὴν E.N.D., ἀλλὰ καὶ μία "ὑποχρέωσι" ἴσως, νὰ τὴν στηρίξωμεν, ἔφ' ὅσον κρίνωμε ὅτι οἱ προθέσεις της (ἐξαγορἀ τοῦ ἐθνικοῦ  "χρέους" -ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ-) εἶναι πρὸς τὸ ἐθνικὸν συμφέρον μας.
Ὁ ὅρος μάλιστα, τὸν ὁποῖον μέλη τῆς E.N.D. θέτουν, γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ "χρέους" καὶ τὴν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἔθνους, "ἀλλαγὴ τοῦ ΣΑΘΡΟΥ κομματικοῦ πολιτικοῦ συστήματος τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐφαρμογὴ τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ", ἐκτιμῶ ὅτι εὑρίσκει συμφώνους ὅλους μας!


Φρονῶ ὅτι θὰ πρέπη αὐτὴ ἡ συνάντησις αὐτὴ νὰ εἶναι καθοριστικὴ: ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμπράξουν θὰ πρέπη νὰ προχωρήσουν στὴν δημιουργία τοῦ φορέως. Οἱ διαφωνοῦντες θὰ πρέπη νὰ "παρακαφθοῦν". ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΗ Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΏΝ.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἕνας κοῦκος (Δεσμὸς Ἑλλήνων, ΕΑΜ β', Ε.ΛΑ.Σ., ΕΛ.Α.Δ.Α., ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., ΕΠΑΜ,  Ἐλπίδα Πολιτῶν, ΚΑΝΕΝΑ, Κόμμα Εθνικῆς Σωτηρίας, Νέα Ἑλλάδα, Πατριωτικὸ Μέτωπο, ΣΠΙΘΑ, Σιωπηλή πλειοψηφία, Σύνδεσμος Ἐθνικὴς Σωτηρίας, Φιλικὴ Ἐταιρεία 2010, Νέα Φιλικὴ Ἐταιρεία, ... ) ΔΕΝ φέρνει τὴν ἄνοιξι, ἐλᾶτε, ὅσοι συμφωνεῖτε, τὸ

Σάββατο (Κρονία ἡμέρα), 15-9-2012, 05:00 μ.μ.
στὸν φιλόξενο χῶρο τῆς Λακωνικῆς Ἀγωγῆς ,
στὴν Σεντερίνα, Καμάριζα Αττικῆς

Ἀμφιτρύων ὁ, γνωστὸς σὲ ὅλους μας γιὰ τὴν συνεισφορὰ του στὰ Ἐθνικὰ θέματα, Σωκράτης Χριστοδουλαρῆς, 22920-27367

Ἡ Λακωνικὴ ἀγωγὴ εὐρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Καμαρίζας (μεταξύ Κερατέας, Λαυρίου, Ἀναβύσσου). 
Πῶς θὰ ἔλθετε:
Ἀκολουθῆστε, ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα, τὴν λεωφόρο Ἀναβύσσου, ἀκολούθως, μετὰ τὴν Ἀνάβυσσο, τὴν λεωφόρο Λαυρίου, κατόπιν τήν Καμάριζας - Ἀναβύσσου. Μετὰ τὸν οἰκισμὸν τῆς Σεντερίνας καὶ πρὶν τὸν Ἅγ. Κωνσταντῖνο, βγῆτε δεξιὰ. Ἐναλλακτικὴ διαδρομὴ: Λεωφ. Μαρκοπούλου - Λεωφ. Σουνίου - Κερατέα - Λεωφ. Λαυρίου - Παλαιοκαμάριζα  - Ἅγ. Κωνσταντῖνος. (Δεῖτε τὸν χάρτη τῆς περιοχῆς).

Πλησιάζοντας πρὸς τὴν περιοχὴ, θὰ εντοπίσετε καὶ κὰποιες καθοδηγητικὲς πινακίδες μὲ τὴν ἐνδειξιν  "
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ->"


Χάρτης τής περιοχής
http://www.chronidis.gr/s1/epikoinonia/map-el

http://www.ellasneverdie.org/

http://www.facebook.com/groups/524645030885948/Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό