Ως γνωστόν, θα συμπαραταχθώ επί του προκειμένου κατά το εφικτόν. Επί του πρακτέου, αδυνατώ να συνεισφέρω οικονομικώς, καθώς κατά την φράση του Λουκιανού "Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος" καί κατά την φράση του Ανδρέα Λοβέρδου "Δεν υπάρχει σάλιο", καθώς αναμένω την Πέμπτη-ημέρα Διός, 20ή Σεπτεμβρίου, για την είσπραξη του τριμηνιαίου επιδόματος ανεργίας ως καθηγητής, το οποίο είναι περί τριακόσια ευρώ(~300€) χάριν εξόφλησης διαφόρων χρεών μου, σωρευθέντων από τον Ιούλιο, δηλαδή από την απόλυσή μου ως αναπληρωτή καθηγητή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής καί Εκπαίδευσης. Έτσι, το εφικτό εκ μέρους μου είναι η ενημέρωση άλλων συνελλήνων καί συνελληνίδων για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Όσον αφορά το θέμα της παρουσίας μου στην τέως Σχολή Ευελπίδων,
σοβαροί λόγοι υγείας μου με παρεμποδίζουν για κάτι τέτοιο, αλλά εκφράζω την ολόψυχη συμπαράστασή μου επί του θέματος.-