Τη δυνατότητα Δωρεάν Νομικής Βοήθειας με τον άμεσο διορισμό δικηγόρου, έχουν οι ανήλικοι και οι νέοι από 18 έως 30 ετών ( και σε ορισμένες περιπτώσεις έως 35 ετών) με το πρόγραμμα της  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς  «Νομική Βοήθεια για Νέους», που για το 2013 διευρύνεται και προσαρμόζεται στις νέες  κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα  το 2013 καθιερώνεται για πρώτη φορά η  δωρεάν νομική συνδρομή:

  • σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις και διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή
    του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων(υπερχρεωμένων νοικοκυριών), καθώς και
  • σε ανήλικους και  νέους  μέχρι 30 ετών- από 24 ετών που ισχύει σήμερα- για κάθε είδους  εργατικές διαφορές.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την έμπρακτη δωρεάν νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων που δεν διαθέτουν τους πόρους και τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος και την ευθύνη της εκπροσώπησης τους τόσο ενώπιον του δικαστηρίου όσο και εξωδικαστικά. Ο στόχος του είναι  διπλός: εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών  κοινωνικά ομάδων ανήλικων και νέων ,ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους  στην ανάληψη υποθέσεων, καθώς  τις υποθέσεις χειρίζονται κατά κανόνα νέοι δικηγόροι ηλικίας έως 35 ετών μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που είναι συμβεβλημένοι με το πρόγραμμα. Κατ’ εξαίρεση για υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται ειδικός χειρισμός/εμπειρία ή για υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω δε λαμβάνεται υπ’ όψιν το ηλικιακό κριτήριο.

Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι ανήλικοι (ακόμη και ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες) καθώς και νέοι από 18 έως 30 ετών για ποινικές, αστικές, διοικητικές και εργατικές διαφορές. Ειδικά για τις γυναίκες που εμπλέκονται σε περιπτώσεις εμπορίας και διακίνησης λευκής σαρκός, κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών.

Η λειτουργία του Προγράμματος είναι συμπληρωματική προς τον θεσμό παροχής νομικής βοήθειας που προβλέπεται από τον Ν.3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και Άλλες Διατάξεις» και εστιάζει στην προστασία των ανηλίκων και ειδικών κατηγοριών νέων έως 30 και για συγκεκριμένες υποθέσεις-όπως προαναφέρθηκε – έως και 35 ετών.

ΠΟΤΕ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2012.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.neagenia.gr

Πηγή: Καλά Νέα

Σύνδεσμος στην Πηγή...



Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments