Ζηλωτής «εθνικός» ενατίον ζηλωτών χριστιανών. Το ειδαμε κι αυτό το παραλήρημα...

«Μέτρον Άριστον», «Άρχε σεαυτού» και «Θυμού κράτε», «Ψέγε μηδένα», «Ευγένειαν άσκει» και «Μηδέν άγαν» κυριε Μπιλλη, σας επαναφέρω εις την ταξιν (την Φυσική Ταξη).