Είναι ενδιαφέρουσα η προσπαθεια της επιστημονικής κοινότητας να υποστηρίξει οτιδήποτε υποστηρίζει τις θεωρίες της Παλαιάς Διαθήκης...
Αναρωτηθείτε όλοι γιατί έχουν επιβάλλει την θεωρία ότι από την ενέργεια μπορείς να παράγεις ύλη...
Δεν υπάρχει ούτε ένα πείραμα που να αποδυκνύει κάτι τέτοιο.