Ένα δάσος είναι το μόνο θέλουμε να φτιάξουν εκεί και τίποτα άλλο, να μπορούμε να χαθούμε λίγο από τα ξεροτσιμέντα γύρω μας.
Αυτά τα περί θέας κ.α. είναι χωρίς σοβαρότητα.
Αυτά τα εκμεταλλεύσεις κ.α. την κόλαση μεγαλώνουν.