Προσωπικώς απορρίπτω τις επίμαχες εκδοχές καί αποδέχομαι αποκλειστικώς τις επιστημονικές εξηγήσεις. Επί τέλους, είναι απαράδεκτη εν Ελλάδι, στη χώρα της Επιστήμης καί της Έρευνας, να υπάρχουν τέτοιες ανοησίες. Μάλιστα, θα έπρεπε να απαγορεύονται διηνεκώς τέτοιες απαράδεκτες εκδοχές επί του προκειμένου. Εξ άλλου, πώς είναι δυνατόν η χώρα του Ιπποκράτους(=>"Ιπποκράτειον"), του Σωρανού, του Αρεταίου(=>"Αρεταίειον"), του Γαληνού, του Διοσκουρίδου Πεδανίου, αλλά καί πλείστων άλλων ιατρών καί φαρμακολόγων, ακρίτως να δέχεται σήμερα τέτοιες ανοησίες; Επομένως, προφανώς επιβάλλεται ως αδήριτη κοινωνική ανάγκη μία ρητή καί απόλυτη απαγόρευση δημοσίευσης τέτοιων θέσεων, υπονομευτικών του πολιτισμού.-