Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Greek Shield PatternsGreek Shield Patterns

See all the patterns below:

Greek Shield Patterns: pre-630 BC

Swan Aryballos, Proto-Corinthian Whirlygig Aryballos, Proto-Corinthian Flying Bird Corinthian (Horseman)
Bull's Head Corinthian (Horseman) Smaller Shield Ivory Fibula-Plaque, Spartan (Horseman) Geometric Early Aryballos, Corinthian
Gorgon's Face Corinthian Whirlygig Cypriot, silver bowl Star Cypriot, silver bowl
6 petals Ivory relief, Spartan 12 discs Ivory relief, Spartan 8 Rays Ivory relief, Spartan
Bird Corinthian Plain Shield Protoattic Whirlygig Protoattic
10 Rays Ivory relief, Spartan Dots Protoattic Whirlygig Protocorinthian
Flying Bird Corinthian Chimera Protocorinthian Whirlygig Corinthian
Lion's Head Corinthian

 

 


 

Greek Shield Patterns: ca. 630 BC- 590 BC

Whorl device Corinthian Four Large Spots Amphora, Attic Black Figure Flying Bird Plate, Rhodian
Plain Shield Corinthian Gorgon Corinthian


Greek Shield Patterns: ca. 590 BC- 540 BC

Dark Shield with thin rings Amphora, Attic Black Figure Dark Shield with thin ring Attic Black Figure Sun rays Attic Black Figure
Six Petals Amphora, Attic Black Figure 4 Legs conjoined Black Figure 6-armed spiral Corinthian
Rooster Black Figure Half Boar Amphora, Attic Black Figure Split Whirlygig Sarcophagus painting, Clazomenae
Dark Rim Attic Black Figure Pelta with Face Black Figure Boeotian Design Attic Black Figure
Pelta with Face Attic Black Figure Dolphin Attic Black Figure Pelta
Plain Shield Attic Black Figure Leaf Attic Black Figure Bronze shield Chalcidian Black Figure
Bird Chalcidian Black Figure
Greek Shield Patterns: ca. 540 BC- 500 BC

White Bird Flying Hydria, Attic Black Figure Two-handled cup Krater Pelta with Phallus Attic Red Figure
Winged Boar Athenian Red Figure Conjoined Chimeras Athenian Red Figure Cup with handles Athenian Red Figure
Lion pawing ground Krater Light Centre Spot Attic Black Figure White Leg Attic Black Figure
Dark Sun Attic Black Figure Pelta with Eye Attic Red Figure White Snake Attic Black Figure
Plain Shield, Dark Rim Attic Black Figure Three Balls Attic Black Figure Rooster Krater
Centre Spot plus 5 small spots Attic Black Figure Three Legs Attic Black Figure Plain Dark Shield Amphora, Attic Black Figure
Pegasus Attic Red Figure Centaur Attic Red Figure ThreeSpots Amphora, Attic Black Figure
Pegasus Amphora, Attic Black Figure Pegasus Amphora, Attic Black Figure Pegasus Kylix, Athenian Red Figure
Pelta with Eye Kylix, Attic Red Figure (Barbarian horseman) Plain Shield Attic Black Figure Spokes Band-Cup, Attic Black Figure
Vase Athenian Red Figure Crow Athenian Red Figure Bull's head Athenian Red Figure
Lion's Forequarters Band-Cup, Attic Black Figure White Bull's head Attic Black Figure Winged Dolphin Drinking Cup, Red Figure
Plain Dark Shield Hydria, Attic Black Figure Branch-ring Attic Red Figure White bull Head Attic Black Figure
Tripod Band-Cup, Attic Black Figure Cat's Head Band-Cup, Attic Black Figure Rays Band-Cup, Attic Black Figure
Crow Athenian Red Figure Dog Athenian Red Figure Crab Athenian Red Figure
Octopus Athenian Red Figure Plain Shield Athenian Red Figure Pelta, cup, reclining man Athenian Red Figure
Small Wheel Attic Red Figure 4 Spots Attic Black Figure 4 Spots Attic Black FigureGreek Shield Patterns: ca. 500 BC - 475 BC

Crouching Lion Stamnos, Attic Red Figure Lion with tail waving Hydria Dog
Lion's Head Attic Red Figure Plain Missile Suspender Attic Red Figure Cup and vines Attic Red Figure
Small Gorgon Amphora, Attic Black Figure Dark, Light Rim Hydria Bull pawing ground Attic Red Figure
Cobra in profile Hydria Lion crouching Attic Red Figure Bull's head Volute-Krater, Attic Red Figure
Cup Attic Red Figure Scorpion Attic Red Figure Pegasus Attic Red Figure
Flying Bird White ground Lekythos, Attic Black Figure Horse and Rider Calyx Krater, Athenian Red Figure Tripod Amphora, Athenian Red Figure
Oil lamp Athenian Red Figure Chariot Wheel Athenian Red Figure Tripod Kylix, Athenian Red Figure


Greek Shield Patterns: ca. 475 BC- 430 BC

Missile Suspender with Eye Kylix, Attic Red Figure Flying Bird Column Krater, Attic Red Figure Eye Attic Red Figure
Rings and Rays Column Krater, Athenian Red Figure Snake Loutrophoros, Athenian Red Figure Simple Pelta Volute Krater, Athenian Red Figure
Club Attic Red Figure Lion Attic Red Figure Club Attic Red Figure
Eye Kylix, Attic Red Figure Lion Pawing Ground Attic Red Figure Missile Suspender with Eye Attic Red Figure
Club Attic Red Figure Bounding Hare Attic Red Figure Eye Attic Red Figure
Wolf's Head Attic Red Figure Small Wreath Attic Red Figure Eye in profile Lekythos, Attic White Ground
Snake Stamnos, Athenian Red Figure Ring of Spots Lekythos, Athenian Red Figure Ring Volute Krater, Athenian Red Figure
Persian Pelta Attic Red Figure (Persian with bow and spear) Draped Woman Attic Red Figure Missile Suspender with Eye Attic Red Figure
Pegasus Attic Red Figure Small 16-rayed star Column Krater, Attic Red Figure Dark Plain Shield Column Krater, Attic Red Figure


Greek Shield Patterns: ca. 430 BC- 400 BC

Irregular Rays Cup, Attic Red Figure Dioscouri Amphora, Attic Black Figure Wreath Lekythos, Athenian Red Figure
White Rim Lekythos, Athenian Red Figure Plain Shield Lekythos, Athenian Red Figure Plain Shield Volute Krater, Athenian Red Figure


Greek Shield Patterns: ca. 400 BC- 350 BC

Plain dark Shield Attic Black Figure Small central spot Apulian Column Krater, Red Figure Waves, wreath and star
Plain Light Shield Apulian Kalyx Krater, Red Figure Ring in center Apulian Kalyx Krater, Red Figure Ring and rays Apulian Oinoche, Red Figure
Pelta with Snake Athenian Red Figure Wreath Amphora, Athenian Red Figure Wavy-Rimmed shield Krater, Attic Red Figure
16-Rayed Star Amphora, Attic Black Figure Pelta with Star Athenian Red Figure Wreath Athenian Red FigureGreek Shield Patterns: post 350 BC

Rayed Star Pelike, Attic Red Figure Rayed Ring Apulian Column Krater, Red Figure (Cavalryman) Plain Ring Apulian Volute Krater, Red Figure
Plain light shield Apulian Volute Krater, Red Figure Rings Apulian Volute Krater, Red Figure Plain shield Campanian Hydria, Red Figure
Plain shield Campanian Lebes Gamikos, Red Figure Lion Paestan Bell Krater, Red Figure
Posted by 

Πηγή: theseus-aegean

Link...Σχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό