Το σιτάρι καλλιεργούνταν από την ομηρική εποχή και ήταν γνωστό με το όνομα "πυρός"
Εξ ανάγκης μετά τη μικρασιατική καταστροφή λόγο επισιτιστικών αναγκών διαδόθηκε στην Ελλάδα.
Η παραγωγή του είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ζέα με αποτέλεσμα να παραμείνει λόγο εμπορικού κέρδους. Όλα τα άλλα είναι παραφιλολογίες.
Η ζήτηση είναι αυτό που καθορίζει την παραγωγή. Κατηγορούμε ανθρώπους και καταστάσεις με πολύ μεγάλη ευκολία, όταν ένας άνθρωπος πεινάει δεν έχει τον χρόνο για φιλοσοφίες πόσο μάλιστα όταν προέρχεται από ένα πόλεμο.