Ένα «κείμενο» ξύλινο, στριφνό, που κάνει επίδειξη χειρισμού της γλώσσας, αλλά εν τέλη αποτυχημένο αφού δεν κατορθώνει να παραγάγει επικοινωνιακό λόγο. Ένα κείμενο που ξενίζει με τις ασυναρτησίες του και τις γλωσσοπλασίες του, εφευρήματα που το κάνουν να μην επικοινωνεί ούτε με τον εαυτό του.
Χριστόφορος Τσαγγαρίδης―Κύπρος