Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Ο λόγος για την θλιβερὴ κατάντια της σημερινής Ευρώπης και της ΕλλάδοςΤὰ-αἴτια-τῆς-κατάντιας

Ὁ λόγος γιὰ τὴν θλιβερὴ κατάντια τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, καὶ τῆς ἐπαίσχυντης ἀντιμετωπίσεως τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ὅτι ἀπώλεσε τὴν Κλασική της παιδεία, ρίζες, ἀξίες καὶ Παράδοση, κι αὐτὸ ἄφησε τὸν χριστιανισμὸ νὰ ἐξαπλωθῇ καὶ πάλι, δυστυχῶς, εἰδικὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν ΗΠΑ, τῆς χώρας ποὺ ἰδρύθη σὲ πουριτανικὲς ἀξίες.
 
Ἐπιπροσθέτως ἦταν οἱ χριστιανικὲς ἠγεσίες τῶν προηγουμένων δεκαετιῶν ποὺ ἐναγκαλίσθησαν τὸ ἰσλάμ, προώθησαν τὴν ἀνοησία τῆς πανθρησκείας, καὶ ἰσχυρίσθησαν ὅτι τὸ ἰσλάμ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸν χριστιανισμό, ἔχουν τὸν ἴδιο θεό, κι ἂς συνεργαστοῦν ὅλοι μαζὶ γιατὶ δὲν ἔχουν τίποτε νὰ χωρίσουν (ἀφελῶς πιστεύοντας τότε οἱ βλαμμένοι, ὅτι θὰ προσυλήτιζαν τοὺς μουσουλμάνους ἢ ἔστω θὰ τοὺς ἤλεγχαν).

Εἶναι περισσότερο ἀναγκαῖο ἀπὸ ποτέ, ἡ Εὐρώπη νὰ ἐπιστρέψῃ στὸν Κλασικὸ πολιτισμὸ καὶ Παραδόσεις, ἀποκαθαρίζοντας τὰ χριστιανικὰ στοιχεῖα, εἰδικὰ στὴν χείριστη μορφὴ τους, τὸν προτεσταντισμό, καὶ στὴν χείριστη ἔκδοση αὐτοῦ, τὸν πουριτανισμό.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

» Κι ἂς μὴν παραπλανηθοῦν ἢ παρασυρθοῦν νὰ πιστεύουν οἱ διάφοροι ἄσπονδοι φίλοι μας ἢ οἱ ἠλίθιοι ἐχθροὶ μας, ὅτι ἡ ἐπίδρασις ἑνὸς οἰουδήποτε εὐδαιμονισμοῦ, ὅπως τοῦ σημερινοῦ, ἢ ἡ διαβρωτικὴ μέθοδος διαφόρων ψεύτικων καὶ δολίων ἰδεολογιῶν ποὺ συνήγειρον παλαιότερον καὶ συνεγείρουν καὶ τοὺς καθυστερημένους καὶ ἀμαθεῖς ἢ ἐνθουσιώδεις καὶ ἀφελεῖς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι ἰκαναὶ νὰ διαφθείρουν καὶ νὰ ἐξουθενώσουν πλήρως τὴν Ἑλληνικὴν ψυχήν.

Διότι εἰς τὴν κατάλληλον στιγμήν, ὅταν θὰ θιγεῖ τὸ φιλότιμο, τὸ ἰδιαίτερον αὐτὸ καὶ μοναδικὸν γνώρισμα τοῦ Ἕλληνος καὶ διεγερθεῖ, ἀπὸ οἰανδήποτε πρόκλησιν ἡ Ἐθνικὴ του συνείδησις, ἡ ἀκατανίκητη, ἡ τιτανική, ἡ φοβερὰ αὐτὴ δύναμίς του, ποὺ τὸν παρόρμησε, τὸν παρορμᾶ καὶ τὸν ὡθεῖ εἰς ἀπίστευτες ἐκδηλώσεις, θὰ ἀποδειχθῆ καὶ σήμερον καὶ αὔριον καὶ πάντοτε, ὅπως συνέβη καὶ τοῦτο καὶ κατὰ τὸ διάστημα τῶν χιλιετερίδων, ποὺ ὑπῆρξεν, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ αἰώνια φυλή, ὅτι οὔτε διαφθείρεται οὐσιαστικῶς, οὔτε δαμάζεται τελικῶς, οὔτε ὑποτάσσεται ὁριστικῶς, ἐπειδὴ ἔχει γαλουχηθῆ, διαποτισθῆ, ἐμπνέεται, ὀδηγεῖται καὶ κατευθύνεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα, ἀπὸ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ ἰδεώδη τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδάμαστον, ἀδιάφθορον καὶ ἀθάνατον καὶ διὰ τοὺς λόγους αὐτούς, ὅπως καὶ ἡ Ἐλευθερία, οὔτε συλλαμβάνεται, οὔτε ὑποκύπτει, οὔτε ἀποθνήσκει!»

~ Ἰ. Πασσᾶς, Ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα (1977)

 

Πηγή...Comments (0)
Only registered users can write comments!
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

More...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό