Πύλη Ιάσωνος και Ρέας

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣdaneia

Στο πρόσφατο χρονικό διάστημα έχουν τροποποιηθεί και θεσμοθετηθεί σειρά διατάξεων που αφορούν στους δανειολήπτες και στα «κόκκινα δάνεια». Μέσα από αυτό το πλέγμα των νέων νομοθετημάτων υπάρχουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για να αντιμετωπίσει κανείς τις ληξιπρόθεσμες τραπεζικές του οφειλές.

Εκμεταλλευτείτε όλα τα δυνατά σας σημεία, τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και διεκδικήστε να επωμιστεί και η Τράπεζα μέρος των δυσμενών αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης.

Αναδείξετε όλα τα αμφισβητούμενα κονδύλια, τις καταχρηστικές χρεώσεις, τις προμήθειες και τα έξοδα που έχετε επιβαρυνθεί καθώς και τις άκυρες και καταχρηστικές ρήτρες στις οποίες έχετε εν αγνοία σας προσχωρήσει.

Αποφύγετε «παγίδες» από τα μικρά γράμματα των ρυθμίσεων, όπως αναγνωρίσεις των καταχρηστικών χρεώσεων, προσχώρηση σε αποδοχή του συναλλαγματικού κινδύνου (δάνειο CHF), παραίτηση από βασικά δικαιώματα.

 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ποιες επιλογές έχετε;

 1. μέσω ελεύθερης διαπραγμάτευσης
 2. μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών
 3. μέσω Διαμεσολάβησης
 4. μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης


1. Σύμφωνα με την διαδικασία ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ποιους δανειολήπτες αφορά;

Ι. Όλους τους δανειολήπτες και όλα τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση.

Ειδικότερα:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια
 • Πυρόπληκτα με ή χωρίς εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
 • Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δανειοληπτών (προβλήματα υγείας, χαμηλά εισοδήματα, ανεργία)

ΙΙ. Ακόμα και αν το δάνειό σας είναι ενήμερο, εμείς μπορούμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του δανείου σας, με σκοπό την πιο επωφελή λύση για εσάς, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης στην χώρα μας.

Τι μπορείτε να πετύχετε;

Μέσω της εξωδικαστικής οδού, μπορείτε να πετύχετε την αναδιάρθρωση – ρύθμιση των οφειλών σας με «κούρεμα» ή/και «πάγωμα» μέρους της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές σας δυνατότητες, ή ακόμα και πλήρη διαγραφή.

Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά αποτελεσματική, δεδομένου ότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει περισσότερο ελαστικές και προχωρούν σε διαγραφή οφειλών.


2. Σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας υποχρεώνει όλες τις Ελληνικές Τράπεζες να ακολουθούν ένα κοινό κείμενο αρχών, διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων για την επαναδιαπραγμάτευση / αναδιάρθρωση των «κόκκινων» σε καθυστέρηση δανείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο δανειολήπτης ειδοποιείται και δεν ανταποκρίνεται ή δεν επικοινωνεί (τάσσονται προθεσμίες ολίγων ημερών), θα χαρακτηρίζεται «μη συνεργάσιμος» και θα κινδυνεύει με πλειστηριασμούς ακινήτων και νομικά μέτρα εναντίον του, ακόμα και με κατάσχεση της Α’ κατοικίας του.

Ποιους δανειολήπτες αφορά;

Αφορά στις περιπτώσεις δανείων φυσικών και νομικών προσώπων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν καταγγελθεί.

Τι μπορείτε να πετύχετε;

Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις

 • Μερική διαγραφή χρεών («κούρεμα» μέρους της οφειλής)
 • Πληρωμή μόνο τόκων
 • «Πάγωμα» δανείου
 • Μειωμένες δόσεις
 • Περίοδος χάριτος
 • Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων
 • Τακτοποίηση Καθυστερούμενου υπολοίπου
 • Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις

 • Μερική διαγραφή χρεών
 • Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου
 • Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου
 • Παράταση της διάρκειας
 • Διαχωρισμός της χορήγησης (π.χ. διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε δύο τμήματα, από τα οποία το ένα παραμένει ενυπόθηκο και το άλλο τμήμα τακτοποιείται με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση)


3. Σύμφωνα με την ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Εκούσια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι αφού συναντηθούν σε έναν ουδέτερο χώρο, μέσα σε μια ημέρα, επιχειρούν αν επιλύσουν με κοινά αποδεκτό τρόπο τη διαφορά τους, μέσω αμοιβαίας αποδεκτής συμφωνίας, με την βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή.

Ποιους δανειολήπτες αφορά;

Αφορά στις περιπτώσεις δανείων φυσικών και νομικών προσώπων που βρίσκονται σε καθυστέρηση ανεξάρτητα του σταδίου των δικαστικών ή εξωδικαστικών ενεργειών που βρίσκονται

Τι μπορείτε να πετύχετε;

 • Παύση δικαστικών ενεργειών για όσο διάστημα διαρκεί η διαμεσολάβηση
 • Σύντομη επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση που βρεθεί σημείο κοινού συμφέροντος
 • Αποφυγή μακρόχρονων και δαπανηρών δικαστικών αγώνων.


4. Σύμφωνα με τον ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Ποιος είναι ο σκοπός;

Σκοπός του νέου μηχανισμού αναδιάρθρωσης είναι η συνολική ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες, δηλαδή τόσο τα χρέη τους προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο.

Τι μπορείτε να πετύχετε;

α) Διαγραφή έως και 50% των συνολικών οφειλών προς τράπεζες, ώστε το υπόλοιπο που θα απομείνει ως οφειλή να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών.

β)  Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε δόσεις έως 120 (όχι μακρότερες των 50,00 ευρώ), με εξαίρεση τις οφειλές που είναι άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν σε δόσεις έως 180. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε με αυτή την διαδικασία και τις όφειλες σας που έχουν ήδη ρυθμιστεί.

γ) Επιπλέον διαγραφή κατά 20% των προστίμων και προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ


1. Δικαστική επίλυση ρύθμισης οφειλών

α) Εναντίωση για παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις με κοστολογημένη ζημία του δανειολήπτη. Σύνταξη σχετικής αγωγής με αίτημα την αναμόρφωση της δανειακής σύμβασης από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι σήμερα  και με Οικονομική μελέτη από ειδικό χρηματοοικονομικό Σύμβουλο, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια το κόστος των καταχρηστικών χρεώσεων και επιβαρύνσεων.

β) Υποβολή σχεδίου αναδιάρθρωσης  σύμφωνα με την νέα διαδικασία του εξωδικαστικού  μηχανισμού  αναδιάρθρωσης με την σύμφωνη γνώμη οφειλέτη και των 3/5 των πιστωτών για κούρεμα έως 50% καθώς και για κούρεμα οφειλών του Δημοσίου σε περίπτωση που κριθεί βιώσιμη μία επιχείρηση.


2. Νόμος Κατσέλη 3869/2010 (για τα φυσικά πρόσωπα)

Εξασφαλίζει τα αναγκαία για να ζείτε αξιοπρεπώς. Σώζει το σπίτι σας από κατάσχεση (ισχύει μόνο για την πρώτη κατοικία). Περιλαμβάνει και τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. «Κουρεύει» μεγάλο μέρος της οφειλής.


3. Άμυνα δανειολήπτη με Ανακοπή – Αναστολή

Προβάλλονται αντιρρήσεις από τον δανειολήπτη εντός 15 εργασίμων ημερών κατά των πράξεων εκτέλεσης της τράπεζας. Συνιστάται να συνδυάζεται και με άλλες κινήσεις του δανειολήπτη, ώστε να έχει διαμορφώσει όσο το δυνατόν καλύτερο «πλέγμα» προστασίας έναντι των τραπεζών.


4. Προστασία εγγυητή

Η παρεχόμενη εμπράγματη ασφάλεια επί της εκάστοτε χορηγηθείσας πίστωσης και η χορήγηση προσωπικής ασφάλειας με τη κατάρτιση εγγυητικής συμβάσεως θα πρέπει να εξεταστεί και υπό το πρίσμα του 281, της πρόσφατης νομολογίας και των ειδικών διατάξεων (πχ πυρόπληκτα δάνεια, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κλπ) ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα απαλλαγής του εγγυητή.
 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Συμβουλευτείτε ειδικούς συμβούλους και πιστοποιημένους διαμεσολαβητές για να μάθετε πως μπορείτε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή αναδιάρθρωση των δανείων σας.

Απαιτείται εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Με μια καλή και τεκμηριωμένη παρουσίαση των αναγκών και των σημερινών δυνατοτήτων του ο κάθε δανειολήπτης δημιουργεί ένα δυνατό εργαλείο διαπραγμάτευσης με την τράπεζα και συγχρόνως προστατεύει τα δικαιώματα του ως δανειολήπτης/εγγυητής.

 

Η δικηγόρος Λεκκάκου Κωνσταντίνα, των Δικηγορικών Γραφείων ΚΡL & Partners LAW FIRM, επιλέχτηκε από τον Φορέα του εξωδικαστικού να εκπροσωπήσει, για επιχειρήσεις του Νομού Αττικής, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπος του μηχανισμού για την εξωδικαστική επίλυση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων (Νόμος 4469/2017).

Η έναρξη εφαρμογής του νόμου έχει οριστεί για τις 03/08/2017.

 

ΠηγήΣχόλια (0)
Για την ανάρτηση σχολίων πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοχώρου.
Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη κάντε απλά την Είσοδο σας στον Ιστοχώρο.
Για την σωστή αναγραφή του πλήρους ονόματος σας επεξεργαστείτε το Προφίλ Χρήστη.
Τα σχόλια θα εξετάζονται από τον διαχειριστή πριν την δημοσίευση τους ως προς την τήρηση των Όρων Λειτουργίας του Ιστοχώρου.
comments
 

Τελευταίες Συζητήσεις στο Βουλευτήριο "ΠΝΥΞ"

Περισσότερες Συζητήσεις...


Newsletters

Κατάλογοι Ενημέρωσης με email (Newsletters):
Τα στοιχεία που δίνετε είναι για αποκλειστική χρήση του schizas.com και δεν δίνονται σε κανέναν άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Στην ίδια Κατηγορία

Ελλάς

Συνδεθείτε Εύκολα!

Συνδεθείτε εύκολα με τα Κοινωνικά σας Δίκτυα:

Powered by OneAll Social Login

Ενισχύστε την Πύλη Ιάσωνος

Στηρίξτε τον Ιστοχώρο και Τηλεόραση schizas.com. Η δική σας ενίσχυση είναι απαραίτητη.

Δωρίστε:
Νόμισμα
 EUR
Ποσό