Πάπας είναι, παπαρ... θά πεί ! Πού είναι τό περίεργο ?