Ας βρεθεί ένα όνομα αφιέρωσης σε Θεό ή Ήρωα. Ναός των Ελλήνων δεν υπήρχε. Ναός του Ηφαίστου ή Ερμού ή Αφροδίτης ή Ηρακλή ναι. Μην παραπέμπουμε σε "αγιους πάντες" ή κάτι που επειδή καθιερώνεται πρώτα είναι κάτι περισσότερο από τον επόμενο Ναό που θα καθιερωθεί.