SCHUMANN RESONANCE, ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΧΤΥΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

SCHUMANN RESONANCE, ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΧΤΥΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


0 0 ψήφοι
Article Rating

Εισαγωγή:

Το 1952, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ς Ηλεκτροδυναμικής του Πολυτεχνείου του Μονάχου, Winfried Otto Schumann, δημοσίευσε το πρώτο ουσιαστικά ακαδημαϊκό paper που εμφανίστηκε στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, σχετικά με την ηλεκτροδυναμική συμπεριφορά του συστήματος γη-ατμόσφαιρα. Βεβαίως, ο πρώτος που για το θέμα όχι μόνο είχε δημοσιεύσει σχετικά paper, αλλά είχε και αρκετές πατέντες για τεχνολογικές καινοτομίες εκμετάλλευσης των ηλεκτροδυναμικών αυτών φαινομένων, ήταν ο Nikola Tesla, ήδη από τα τέλη του 19ου και την 1η 20ετία του 20ου αιώνα. Φυσικά, τα εξουσιαστικά κατεστημένα στις την εποχή του Tesla, όπως όλοι γνωρίζουμε, χρησιμοποίησαν όσες εφευρέσεις δεν μπόρεσαν να αποκρύψουν, και ακύρωσαν δημοσίως τις πιο προχωρημένες τεχνολογίες του, αλλά αυτό έγινε μόνο και μόνο για να ασχοληθούν με αυτές στα συγκαλυμμένα μαύρα τεχνολογικά προγράμματά τους, ή black projects όπως ονομάστηκαν. Ο Schumann είναι λογικό λοιπόν να μπορούσε να έχει πρόσβαση, γεννημένος ο ίδιος το 1888, στην διεθνή βιβλιογραφία και τις πατέντες που σχετιζόντουσαν με τα θέματα ατμοσφαιρικής ηλεκτροδυναμικής που καταπιανόταν ο Tesla αλλά και ο ίδιος. Εάν κάποιος μελετήσει τις σχετικές πατέντες του Tesla και το paper του Schumann που συζητάμε, θα δει ότι ακόμα και σε επίπεδο σχημάτων υπάρχουν πολλές ομοιότητες.

 

O Schumann λοιπόν, θεώρησε και αυτός, ότι η αγώγιμη επιφάνεια της γης και η ιονόσφαιρα, που αποτελεί τον ηλεκτρικά αγώγιμο ανώτερο φλοιό της ατμόσφαιρας, συνιστούν ένα ηλεκτρομαγνητικό κυματοδηγό όπου μπορούν να διαδίδονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Από την δημοσίευση αυτής της εργασίας του και εντεύθεν, καθιερώθηκε αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να ονομάζονται Κύματα Συντονισμού Schumann – ή – Schumann Resonance Waves – ή – για συντομία Συντονισμός Schumann / SR. Για μία γενική εισαγωγή και ιστορική παρουσίαση του θέματος από την εποχή της αρχικής του σύλληψης από τον Tesla, δείτε στην παραπομπή 1.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

 

Έκτοτε, η SR απετέλεσε ένα πολύ δημοφιλές πεδίο ερευνών και με βάση τις ολοένα εκσυγχρονιζόμενες τεχνικές και τεχνολογίες μετρήσεων και υπολογισμών, ανοίχτηκαν πολλά νέα επιστημονικά πεδία. Κατ' αρχήν, με βάση την SR μελετούνται σήμερα οι αστραπές σε όλη την γη. Η ακριβής γνώση για την της αστραπής, είναι ένα κεφάλαιο ανοιχτό ακόμα για τον Ηλεκτρομαγνητισμό και την Μετεωρολογία. Με μεθόδους σφαιρικής τριγωνομετροποίησης καταγράφονται οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται στην SR από τις αστραπές, ώστε να είναι δυνατή η κατά πολύ καλή προσέγγιση μελέτη του μηχανισμού τους, στον οποίο οφείλεται όπως θα δούμε η διατήρηση της ηλεκτροδυναμικής ισορροπίας μεταξύ γης και «ουρανού» και κατά συνέπεια και της ζωής επάνω στην γη. Επίσης, με την SR μελετάται ο καιρός του εγγύς διαστημικού περιβάλλοντος της γης, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της κοσμικής και της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ανώτερα και εξώτερα στρώματα της ιονόσφαιρας. Οι κλιματικές αλλαγές επίσης επάνω στην γη, έχει βρεθεί τρόπος να μελετούνται μέσω της SR. Αλλά αυτά είναι μόνο όσα δημοσίως επιτρέπεται να είναι γνωστά σχετικά με την χρήση της SR.

 


Η παράνομη και απάνθρωπη στρατιωτική και εξουσιαστική χρήση της SR μέσα από μυστικά προγράμματα των υπερδυνάμεων, είναι ένα γεγονός όπως θα δούμε. Ο επηρεασμός του καιρού και των τηλεπικοινωνιών για στρατιωτικούς σκοπούς μέσω συστημάτων όπως το HAARP που επιδρά επάνω στην SR, είναι μία τέτοια χρήση. Η κατευθυνόμενη μετάδοση σε παγκόσμια η τοπική κλίμακα, ηλεκτρομαγνητικών παλμών με συγκεκριμένες χαμηλές συχνότητες που επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και στο εγκέφαλό μας, όπως η βιοφυσιολογία έχει αποδείξει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι δυνατό, είναι μία άλλη blackproject χρήση της SR. Επίσης, η τροποποίηση της ίδιας της δομής του τόσο κρίσιμου για την προστασία μας ιονοσφαιρικού φλοιού, συνιστά ακόμα μία επικίνδυνη χρήση της.

 

Η του Πράγματος:

Η σφαιρική επιφάνεια της γης είναι μία εξαιρετικά αγώγιμη επιφάνεια και αποτελεί ένα τεράστιο υποδοχέα ηλεκτρικών φορτίων. Η αγωγιμότητά της, δηλαδή η ευκολία με την οποία τα φορτία μπορούν να κυκλοφορούν επάνω της είναι εξαιρετικά υψηλή, της τάξης 0,001 Siemens/meter, που εκλαμβάνεται ως η μέση αγωγιμότητα του φλοιού από την ηπειρωτική και θαλάσσια κάλυψή του. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια της γης αφήνει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να την διατρέχουν με μεγάλη ευκολία, χωρίς σημαντικές αποσβέσεις.

 

80 περίπου χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια αυτή, αρχίζει ο σφαιρικός φλοιός της ιονόσφαιρας. Η ιονόσφαιρα είναι επίσης μία πολύ καλής αγωγιμότητας κοίλη σφαιρική επιφάνεια, ένα αγώγιμο σφαιρικό τσόφλι δηλαδή, αλλά η αγωγιμότητά της είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Αλλάζει σημαντικά κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, διότι η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει τον ιονισμό της άρα και την αγωγιμότητά της. Επίσης, η πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στα διάφορα μέρη της κατά την διάρκεια του χρόνου ένεκα της περιφοράς της γης γύρω από τον ήλιο είναι διαφορετική, και επίσης επηρεάζει σημαντικά την αγωγιμότητά της σε διάφορες ζώνες. Ηλιακές εκλάμψεις επίσης, που μεταφέρουν τεράστια ποσότητα ηλιακής ιονίζουσας ακτινοβολίας, επηρεάζουν δραστικά την αύξηση αυτής της αγωγιμότητας. Οι αστραπές επίσης, την στιγμή που ξεσπάνε συνιστούν ένα στιγμιαίο ηλεκτρικό δίπολο τεράστιας ηλεκτρικής έντασης και ισχύος. Ο προσανατολισμός του διπόλου αυτού είναι τοπικά σχεδόν κάθετος ανάμεσα στους δύο σφαιρικούς φλοιούς με το θετικό πόλο προς τα άνω και τον αρνητικό στην γη. Η στιγμιαία δράση του διπόλου παράγει στην άνω πλευρά του καταιγιδοφόρου νέφους και με κατεύθυνση προς τα έξω ένα τεράστιο πεδιακό ηλεκτρικό παλμό. Ό,τι ηλεκτρόνια κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, συνδιαυλίζονται υπό την παρουσία του πεδίου ακαριαία σε μία δέσμη και ωθούνται σε ηλεκτροδυναμική σύγκρουση προς την ιονόσφαιρα, πράγμα που άμεσα διαταράσσει την τοπική της αγωγιμότητα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που μπορεί να διαταράξει αυτή την αγωγιμότητα, μέσω ανθρώπινης παρέμβασης, που θα δούμε σε λίγο.

 
Με βάση τα παραπάνω σχήματα που βλέπουμε, ο σφαιρικός κυματοδηγός ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που σχηματίζεται μεταξύ γης και ιονόσφαιρας, μπορεί υπό συνθήκες να εκδηλώνει διαφορετικές αγωγιμότητες. Επειδή ο κυματοδηγός αυτός χρησιμοποιείται κατά κόρον για τις διηπειρωτικές τηλεπικοινωνίες σε μήκη κύματος που μπορούν να διαδίδονται ανακλώμενα-σκεδαζόμενα στην ιονόσφαιρα, ή και περιθλούμενα – οδηγούμενα από την καμπύλη αγώγιμη επιφάνεια της γης, η δομική του ευστάθεια είναι κρίσιμη. Ένας από τους λόγους που οι υπερδυνάμεις και Σοβιετική Ένωση τότε – σήμερα, αποφάσισαν την δεκαετία του 70 να σταματήσουν τις πυρηνικές δοκιμές στο διάστημα, είναι διότι ο παραγόμενος ΗΜ παλμός από την έκρηξη μίας ατομικής ή πυρηνικής βόμβας, έχει τέτοια ισχύ, και η διαταραχή που προκαλούσε σε μεγάλα τμήματα της ιονόσφαιρας ήταν τόσο μεγάλη και διαρκούσε τόσο πολύ, που οι κρίσιμες τηλεπικοινωνίες των ίδιων των υπερδυνάμεων ετίθεντο εκτός λειτουργίας. Πέραν αυτού, η πυκνότητα τεράστιας περιοχής της ιονόσφαιρας που κάλυπτε το ίχνος του ΗΜ παλμού από την έκρηξη, και η οποία ιονόσφαιρα δρα ως αποτρεπτική ασπίδα της βλαβερής ιονίζουσας κοσμικής και ηλιακής ακτινοβολίας, έπεφτε δραματικά με άμεσο κίνδυνο τους υποκείμενους πληθυσμούς.

 

Συχνότητα Schumann:

Ο κυματοδηγός λοιπόν της γης, όπως και κάθε άλλος κυματοδηγός, έχει μία συγκεκριμένη συχνότητα στην οποία συντονίζεται. Ο Schumann μελέτησε διεξοδικά το θέμα επί μακρόν, έκανε τους υπολογισμούς της διάδοσης των ΗΜ κυμάτων σε σφαιρική γεωμετρία, και βρήκε ότι αυτή η συχνότητα συντονισμού, ή SR, υπολογίζεται από τον τύπο fn = (V(σ)/2πRe)x√[n(n+1)]«V(σ)» είναι η ταχύτητα μετάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που εξαρτάται από την αγωγιμότητα «σ» της ιονόσφαιρας και ειδικά του κατώτερου κελύφους της που αποκαλείται από τα DE & F(1 & 2) Layers-Στρώματα, «Re» είναι η ακτίνα της γης που εκλαμβάνεται ως σταθερή, και «n» είναι η αρμονική συχνότητα συντονισμού πέραν της θεμελιώδους, την οποία ψάχνουμε. Για την θεμελιώδη αρμονική συντονισμού του γήινου κυματοδηγού, εκεί δηλαδή που το n=1, βρίσκουμε περίπου 7,83 Hz. Αυτή είναι η Schumann Resonance first harmonic και είναι ουσιαστικά ο παλμός, το καρδιοχτύπι της μητέρας γης μας. Επάνω σε αυτήν φτιαχτήκαμε και ολόκληρη η βιολογική μας δομή πάλλεται στο θεμελιώδες πρότυπο ή τις αρμονικές αυτής της συχνότητας. Επίσης και ολόκληρο το πλανητικό οικοσύστημα, αλλά και οι καιρικές του δομές, για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια εξελίχτηκαν με βάση αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πρότυπα γήινου ηλεκτρομαγνητισμού. Φανταστείτε λοιπόν τις επιδράσεις που μπορεί να έχει επάνω σε αυτή την πρότυπη συχνότητα, η αλλαγή της αγωγιμότητας της ιονόσφαιρας μέσω πειραματισμών ή άλλων τεχνικών από αυτές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια.Ο Schumann κατασκεύασε στο εργαστήριό του ένα δέκτη για να μελετήσει το φάσμα αυτών των συχνοτήτων. Όπως δείχνουν οι παραπάνω εικόνες, η οικογένεια των αρμονικών των συχνοτήτων Schumann, εκτείνεται στις βασικές 7 πρώτες αρμονικές, αλλά και σε πολλές ακόμα σε υψηλότερες συχνότητες, που η ισχύς τους όμως είναι εξαιρετικά χαμηλή. Παρ' ότι το εργαστήριο του Schumann απείχε περί τα 30 Km από τον κοντινότερο ηλεκτροσιδηρόδρομο, εν τούτοις τα όργανα κατέγραψαν την συχνότητα λειτουργίας των Γερμανικών σιδηροδρόμων στα 16,67Hz , καθώς και την συχνότητα του βιομηχανικού ρεύματος στα 50Hz. Το φάσμα κάθε αρμονικής, εξαρτάται όπως φαίνεται στο σχήμα από τρεις παραμέτρους που ορίζουν την ένταση της. Αυτές είναι η κεντρική συχνότητα f0, το ύψος του παλμού a, και το πλάτος του b. Με βάση τα δεδομένα αυτά και με την επεξεργασία των ΗΜ κυμάτων συντονισμού σε κάποια από αυτές τις αρμονικές, μπορούν να εξαχθούν εξαιρετικά ακριβή συμπεράσματα για τις διαταραχές που προκαλούνται στο γήινο ΗΜ πεδίο, από φυσικά αίτια όπως οι αστραπές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και από τεχνητές παρεμβάσεις όπως γίνεται μέσω του HAARP.

 

Επικίνδυνες Χρήσεις:

Η αγωγιμότητα του κατώτερου ιονοσφαιρικού φλοιού, στο κατώτερο στρώμα που ονομάζεται DLayer που κατά την διάρκεια της μέρας απορροφά την ΗΜ ακτινοβολία, είναι μικρή. Όταν ο ήλιος απομακρύνεται, για τον κυματοδηγό Γη-Ιονόσφαιρα η προκύπτουσα αγωγιμότητα εξαρτάται από εκείνη των υπερκείμενων E & F Layers που περιέχουν τεράστιο πλήθος ηλεκτρονίων . Σε αυτόν τον φλοιό και στην αγώγιμη επιφάνεια της γης, γίνονται οι ανακλάσεις των ΗΜ κυμάτων. Όταν ο φλοιός αυτός μετατοπίζεται ή αλλάζει η πυκνότητά του, τότε ολόκληρο το αναμενόμενο μοτίβο μίας αναμενόμενης ΗΜ μετάδοσης αλλάζει. Η πυκνότητα των ηλεκτρονίων, στα οποία συνίσταται η αγωγιμότητα αυτών των Layer – Στρωμάτων αλλάζει συνεχώς σε σχέση με την θέση του ήλιου μέσα στο 24-ωρο και στο έτος. Γεωμαγνητικές καταιγίδες επίσης επηρεάζουν την σύστασή του δραματικά.

 

Αλλά ακόμα περισσότερο, ένας συρμός από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς τεράστιας ισχύος που παράγονται τεχνητά από το HAARP, (μέχρι πριν λίγα χρόνια), μεταφέρει την ενέργειά του επάνω στο στρώμα αυτό, θερμαίνει το πλάσμα ηλεκτρονίων και αλλάζει την πυκνότητά του άρα και την συμπεριφορά του ως κυματοδηγού στοιχείου. Πράγμα που μεταφράζεται σε πλήρη διαταραχή της αγωγιμότητας τεράστιων ιονοσφαιρικών περιοχών και συνεπώς πλήρη διαταραχή, έως και διακοπή, των ιονοσφαιρικών παγκόσμιων ραδιομεταδόσεων HF. Το HAARP, με την τεχνική Beam Phased Array, μπορεί να εστιάζει την δέσμη εκπομπής του σχεδόν σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος και μήκος του πλανήτη. Αλλά πέραν των ραδιοτηλεπικοινωνιακών παρεμβολών που μπορεί επί σκοπόν να προκαλέσει, εάν οι παλμοί του HAARP χτυπούν τα ιονοσφαιρικά αυτά DE & F Layers στην συχνότητα συντονισμού των, τότε θέτουν σε ταλάντωση τεράστιες μάζες τους. Αποτέλεσμα είναι η συντονισμένη αντίδραση των υποκείμενων ατμοσφαιρικών στρωμάτων, που έχει σαν φυσικό επακόλουθο την δημιουργία εξαιρετικά ακραίων, εν τοις πράγμασι κατευθυνόμενων, καιρικών φαινομένων.

 

Βιολογικές και Ψυχολογικές Επιδράσεις:

Ο ίδιος ο Schumann είχε επιδείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις βιολογικές επιδράσεις αυτής της συχνότητας και των αρμονικών της. Ο στενός συνεργάτης του Herbert Koning, συνέχισε τις έρευνές του και δημοσίευσε εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα από αυτές. Έδειξε ότι οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές Schumann επηρεάζουν τα κύτταρα μαγιάς, τα βακτήρια, τα φυτά, τα ζώα και φυσικά τους ανθρώπους. Η ευαισθησία για παράδειγμα του ανθρώπινου οργανισμού στις αλλαγές του καιρού, αυξάνει όταν αυξάνει το πλάτος των παλμών των φυσικών συχνοτήτων των 10Hz. Διαπιστώθηκε, ότι με εφαρμογή τέτοιας κλάσης τεχνητών συχνοτήτων πειραματικά σε ανθρώπους ο κιρκαδιανός τους ρυθμός επιταχύνθηκε και τα αποτελέσματα συχνά ήταν ξέσπασμα εξαιρετικά ενοχλητικών έως και ανυπόφορων πονοκεφάλων.

 

Είναι γνωστό ότι τα κύματα άλφα παράγονται από τον εγκέφαλο κατά την διάρκεια της εγρήγορσης και της λειτουργίας του. Η έρευνα απέδειξε ότι τα δύο πρώτα μοτίβα ταλάντωσης των ΗΜ συχνοτήτων Schumann βρίσκονται ακριβώς σε αυτές τις περιοχές των α. Οι βιοφυσικοί σημειώνουν ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση, αλλά συμβαδίζει με την εξέλιξη και ηλεκτροδυναμική προσαρμογή του ανθρώπινου είδους επάνω στις φυσικές γεωσυχνότητες Schumann. Μία από τις αναρίθμητες, διεθνούς συνεργασίας επιστημονικές μελέτες για το θέμα, είναι και εκείνη με τίτλο: «Human Electrophysiological Signal Responses to ELF Schumann Resonance and Artificial Electromagnetic Fields». Σημειώνουμε εδώ ότι οι «Extremely Low Frequencies – ELF» στις μυστικές τηλεπικοινωνίες, αλλά και στην ανθρώπινη βίο-ψυχολογία, παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Στην παραπάνω έρευνα λοιπόν, αποδεικνύεται ότι η βασική συχνότητα Schumann, βρέθηκε να είναι πολλαπλά ευεργετική στην ύπαρξη, και την διατήρηση των βιολογικών κύκλων των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων. Βρέθηκε επίσης ότι τα γεωμαγνητικά, αλλά και τα τεχνητώς εκπεμπόμενα ηλεκτρομαγνητικά σήματα στην περιοχή των 8,8 Hz και 13,2 Hz, που βρίσκονται μεταξύ των «κορυφών» των αρμονικών της βασικής συχνότητας Schumann, συνδέονται άμεσα με τα ηλεκτροφυσιολογικά σήματα που παράγει το ανθρώπινο σώμα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ηρεμία και χαλαρώνει, τα ανιχνευόμενα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα και ηλεκτροκαρδιογραφήματα συντονίζονται στην περιοχή των 7-8Hz που είναι η περιοχή της βασικής 1ης αρμονικής Schumann. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι συμβαίνει στην ισορροπία της βιο-ψυχολογίας μας όταν μεσολαβούν φυσικές ή τεχνητές επεμβάσεις σε αυτές τις συχνότητες.

 

Οι πολύχρονες μελέτες του Αμερικανού Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Lewis BHainsworth, από την Μασαχουσέτη, έδειξαν ότι εκπομπή παλμικών ΗΜ ακτινοβολιών με μικρές αποκλίσεις από τις φυσικές αρμονικές τόσο της συχνότητας Schumann, όσο και των ορθοκανονικών εκείνων του ανθρώπινου σώματος α, β, γ, δ, θ, προκαλούν εξαιρετικά δραστικές αρνητικές μεταβολές στην βιολογική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. Όσο δε ισχυρότερες είναι οι ισχύς αυτών των σημάτων, τόσο δραστικότερες και οι αντιδράσεις-αλλαγές στην ανθρώπινη βιο-παθολογία. Η σχετική μελέτη του Richard Alan Miller, Φυσικού, Βιοφυσικού και ερευνητή στην ανθρώπινη βιο-ψυχο-παθολογία, με τίτλο, «The Schumann's Resonances and Human Psychobiology», μπορεί να βρεθεί στο link της παραπομπής 2.

 

Αρμονικός Συντονισμός και Ανθρώπινοι Ρυθμοί:

Έχει δειχθεί από πολλές μελέτες και ερευνητικά κέντρα, ότι υπάρχει μία αρμονική συσχέτιση μεταξύ της γης του σώματός μας και του μυαλού μας. Το χαμηλό ηλεκτρικό πεδίο της γης, το μαγνητικό της πεδίο και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκπηγάζει από το σώμα μας, ως αποτέλεσμα των ασύλληπτων σε αριθμό ηλεκτροδυναμικών φαινομένων που διαλαμβάνονται μέσα στο βιοχημικό μας σύστημα, είναι στενά αλληλεπιδρώντα. Οι εσωτερικοί μας ρυθμοί αλληλεπιδρούν με τους φυσικούς ή τεχνητούς εξωτερικούς και επηρεάζουν την ισορροπία μας. Τα μοτίβα κατά την διάρκεια του REM ύπνου μας, η υγεία μας και η δυνατότητα της πνευματικής μας εστίασης, όλα εξαρτώνται από αυτή την ισορροπία. Τα κύματα συντονισμού από τις συχνότητες Schumann, επιδρούν άμεσα στο βιολογικό μας σύστημα, διότι απλά όταν κατασκευαζόμαστε μέσα σε μια μήτρα, βρισκόμαστε μέσα στον ωκεανό αυτών των αντηχήσεων, από την ώρα ακόμα της σύλληψής μας. Οι συχνότητες αυτές δρουν στο βιοηλεκτρικό μας πεδίο και φυσικά στον εγκέφαλό μας, ο οποίος ρυθμίζει και ολόκληρο το βιοχημικό μας ηλεκτροπαραγωγικό πεδίο. Επομένως, μία διαταραχή στις συχνότητες συντονισμού μας Schumann, δρα απ' ευθείας στην ηλεκτροδυναμική μας ισορροπία, που με την σειρά της ρυθμίζει όλους τους μηχανισμούς έκκρισης ορμονών και άρα της ψυχολογίας μας και της υγείας μας. Είναι λοιπόν τεράστιας ισχύος όπλο το να μπορεί κάποιος να αλλάζει έστω και λίγο τις περιβαλλοντικές συχνότητες Schumann με τις οποίες είναι συντονισμένοι οι βιορυθμοί μας. Με κατάλληλους χειρισμούς αποσυντονισμού μας, μέσω της τεχνητής τοπικής ολίσθησης των συχνοτήτων στις οποίες «ακούει» και συντονίζεται με την φύση το σώμα μας, μπορεί να καταστήσουν αδρανείς και απαθείς ολόκληρους πληθυσμούς. Το αντίμετρο είναι συστηματική ακρόαση επιλεγμένης κλασσικής μουσικής και επίσης ακρόαση με την βοήθεια ακουστικών, ήχων της φύσης και επιλεγμένων «ξεκλειδωτικών» ακροαμάτων, όπως το περίφημο “Mind Antivirus”. [Πληροφορίες στο «Αρχείο Πολιτισμού]

 

Ιδιαίτερη επιτυχία επίσης στην εξισορρόπηση του περιβάλλοντος από μολυντές της συχνότητας Schuman, με εξαιρετικά θετική επίδραση και επαναφορά των ψυχονοητικών και ψυχοσωματικών μας κύκλων στην φυσιολογική και πλήρως λειτουργική τους κατάσταση, φαίνεται πως έχει η χρήση της συσκευής ZENWAVE της εταιρείας BIOMEDIS.

Είναι αποτέλεσμα πολύχρονων μελετών και σχεδιασμού μιας κορυφαίας ομάδας Ρώσων επιστημόνων με επί κεφαλής τον, 90-χρονο σήμερα και πλήρως δραστήριο σε όλα τα επίπεδα, εξαιρετικό επιστήμονα, Vladimir Dimitrievitch Tsygankov.

Τα εγκεφαλικά μας κύματα και οι συχνότητες που παράγει και εκπέμπει ο εγκέφαλός μας, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ισορροπία μας. Υψηλής ποιότητας και κοσμικής ηθικής αυτοπειθαναγκασμοί μας, μέσα στα πλαίσια νοητικών επεξεργασιών, συντελούν ώστε τα κύματα αυτά να συνηχούν με εκείνα της μητέρας γης και άρα να δρουν πολλαπλασιαστικά στην ισχύ τους για τους γύρω μας, αλλά κυρίως για την δική μας ψυχική υγεία. Αυτό λέγεται θετική ανάδραση επάνω μας. Η αγαθή νοοσφαιρική μας τοποθέτηση απέναντι στο περιβάλλον μας και στους συνανθρώπους μας δρα πάντα ευεργετικά σε όλους μας, και πραγματικά αντηχεί συνεχώς γύρω μας, έτσι ώστε και αν ακόμη «σατανικοί» σχεδιαστές μας βομβαρδίζουν με τοξικές και βρώμικες συχνότητες, εμείς να μπορούμε να τις εξουδετερώνουμε. Φυσικά, η μητέρα γη, που μπορεί να συντονίζεται μόνο στις αγαθές και θετικές συχνότητες, μπορεί να βλάπτεται μεν τοπικά από κάποια αποδομητική δράση απάνθρωπων οντοτήτων, αλλά η μεγάλη της αγκαλιά έχει την δυνατότητα να συντρίψει κάθε τέτοια δράση όταν κάποια όρια υπερβαίνονται και αυτό το έχει δείξει πολλές φορές. Η βαθιά σοφία των λαών και του λαού μας, που προέρχεται από τα χρονικά βάθη της «ανατολής» του είδους μας, φαίνεται από μικρά πράγματα. Το «κάνε το καλό και ρίξ' το στον γιαλό» για παράδειγμα, είναι μήνυμα τόσο τεράστιας ισχύος που μόνο η μάνα γη μπορεί να το συλλάβει και να μας το επιστρέψει σαν δράση.

 

***

Ο Winfried Otto Schumann γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1888 στο Tubingen της Γερμανίας στην περιοχή Βάτης-Βιτεμβέργης. Μεγάλωσε στο Kassel, στο Bernsdorf κοντά στην Βιέννη και στο Karolinental κοντά στην Πράγα. Μελέτησε Μηχανολογία-Ηλεκτρολογία στο Πολυτεχνείο της Καρλσρούης, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του το 1912 επάνω σε ένα ζήτημα τεχνολογίας υπερυψηλών ρευμάτων. Μέχρι το ξέσπασμα του Α' ΠΠ, εργάστηκε σαν Διευθυντής του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων στην εταιρεία BownBoveri & Cie. Το 1920 ο Schumann αναγορεύτηκε καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Στουτγάρδης όπου και εργάστηκε σαν βοηθός ερευνητής. Σχεδόν αμέσως μετά του προσφέρθηκε η θέση του καθηγητή ς στο Πανεπιστήμιο της Ιένας. Το 1924 προσελήφθη με πλήρη δικαιώματα καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, όπου και ανέλαβε την διεύθυνση του τότε νεοϊδρυθέντος Εργαστηρίου Ηλεκτρολογίας-ς, το οποίο αργότερα έγινε Ινστιτούτο και στην διεύθυνση του οποίου παρέμεινε έως την σύνταξή του στα 1961. Δίδασκε συνεχώς μέχρι την ηλικία των 75 ετών. Πέθανε την 22α Σεπτεμβρίου του 1974 σε ηλικία 86 ετών.

Κατά την διάρκεια των βιομηχανικών του δραστηριοτήτων ασχολήθηκε κυρίως με τα αποδιοργανωμένα πεδία εντάσεων των αερίων, των υγρών και των στερεών καταστάσεων. Στο Μόναχο τα ενδιαφέροντά του επεκτάθηκαν στις τεχνολογίες υψηλών συχνοτήτων και πλάσματος . Δημοσίευσε σημαντικότατες εργασίες για πειράματά του στα εργαστήρια επάνω σε προσομοιώσεις ιονοσφαιρικές και πλάσματος. Μετά το 1950 ο Schumann ασχολήθηκε με τα ερωτήματα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και εκείνων που επάγονται από τις αστραπές. Κατά την περίοδο αυτή οι δημοσιεύσεις του αφορούσαν στις συνθήκες διάδοσης και συντονισμού των ΗΜ κυμάτων μέσα στον γήινο κυματοδηγό, Γης–Ιονόσφαιρας, από όπου θεμελιώθηκε και το όνομα Συχνότητες Schumann.

Τον Schumann σέβονταν εξαιρετικά τόσο οι συνάδελφοί του όσο και οι φοιτητές του. Υπήρξε ένας εξαιρετικών ικανοτήτων ακαδημαϊκός δάσκαλος και οι διαλέξεις του ήταν παροιμιώδεις. Οι ακροατές του πραγματικά συναρπάζονταν από την εξαιρετική σαφήνεια και το βάθος κατανόησης που τους μετέδιδε, αλλά και από το εξαιρετικό του χιούμορ.

Του Γιάννη Πηλιούνη[email protected]
ΠΗΓΗΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πηγή…

 

Παραπομπές:

1) ΔΕΣ ΕΔΩ.

2) ΔΕΣ ΕΔΩ.

3) Earths' Ionospheric Plasma Physics and Electrodynamics, Kelley, AP Publishing

4) Ionosphere and Applied Aspects of Radio Communications and Radar, Blaunstein, CRC Press.

5) Ionospheric Radio, Davis, IEE Electromagnetic Waves Series 31.

6) Τhe human brain electroencephalograms and electromagnetic fields of the Schuman resonator.

       7)    An experimenters approach to detecting the Schumann Resonances.

       8)    Schumann Resonance Q a latest wonder for climate forecast.

        9)    Atmospheric Research.

      10) World-wide lightning location using VLF propagation in the Earth Ionosphere waveguide.

11) http://www.oa.uj.edu.pl/elf/index/files/abstracts/2014-ICAE%20A.pdf

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x